Khen thưởng du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ khỏi đám cháy tại Đà Nẵng

Khen thưởng du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ khỏi đám cháy tại Đà Nẵng

Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Bộ Công an trao Bằng khen cho 2 du khách cứu các em nhỏ kẹt trong đám cháy

Bộ Công an trao Bằng khen cho 2 du khách cứu các em nhỏ kẹt trong đám cháy

Đà Nẵng: Khen tặng 2 công dân Pháp, Nga cứu 2 cháu bé thoát khỏi hỏa hoạn

Đà Nẵng: Khen tặng 2 công dân Pháp, Nga cứu 2 cháu bé thoát khỏi hỏa hoạn

Đà Nẵng tặng giấy khen 2 công dân Nga, Pháp lao vào lửa cứu 2 cháu bé

Đà Nẵng tặng giấy khen 2 công dân Nga, Pháp lao vào lửa cứu 2 cháu bé

Tặng Giấy khen du khách nước ngoài cứu hai cháu bé trong vụ cháy nhà nghỉ

Tặng Giấy khen du khách nước ngoài cứu hai cháu bé trong vụ cháy nhà nghỉ

Khen thưởng 2 công dân Nga, Pháp nhảy vào lửa cứu 2 cháu bé

Khen thưởng 2 công dân Nga, Pháp nhảy vào lửa cứu 2 cháu bé