Luckin - startup Trung Quốc tham vọng đánh bại Starbucks của Mỹ đã 'hóa rồng' ra sao?

Luckin - startup Trung Quốc tham vọng đánh bại Starbucks của Mỹ đã 'hóa rồng' ra sao?

Startup cà phê Trung Quốc tham vọng đánh bại Starbucks

Startup cà phê Trung Quốc tham vọng đánh bại Starbucks

Luckin Coffee - 'gã tí hon' thách thức sự thống trị của Starbucks tại Trung Quốc

Luckin Coffee - 'gã tí hon' thách thức sự thống trị của Starbucks tại Trung Quốc

Các thương hiệu toàn cầu 'gặp khó' tại thị trường Trung Quốc

Các thương hiệu toàn cầu 'gặp khó' tại thị trường Trung Quốc

Khi mức định giá bị thổi phồng, kỳ lân khởi nghiệp xuất hiện nhan nhản

Khi mức định giá bị thổi phồng, kỳ lân khởi nghiệp xuất hiện nhan nhản

Starbucks bắt tay Alibaba giao cà phê ở Trung Quốc

Starbucks bắt tay Alibaba giao cà phê ở Trung Quốc

Startup bán lẻ cafe Luckin đe dọa ngôi vương của Starbuck tại Trung Quốc

Startup bán lẻ cafe Luckin đe dọa ngôi vương của Starbuck tại Trung Quốc

Startup cà phê 'kiểu mới' của Trung Quốc được định giá 1 tỷ USD

Startup cà phê 'kiểu mới' của Trung Quốc được định giá 1 tỷ USD