Phát hiện gây sốc trong bụng xác cá voi mang thai dài 8 m trôi dạt vào bờ biển

Phát hiện gây sốc trong bụng xác cá voi mang thai dài 8 m trôi dạt vào bờ biển

Điều đau lòng bên trong dạ dày cá nhà táng mang thai chết dạt bờ biển Italia

Điều đau lòng bên trong dạ dày cá nhà táng mang thai chết dạt bờ biển Italia

Mổ xác cá nhà táng mang thai, phát hiện điều ám ảnh

Mổ xác cá nhà táng mang thai, phát hiện điều ám ảnh

Xác cá nhà táng mang thai bụng chứa 22 kg rác thải nhựa dạt vào bờ biển

Xác cá nhà táng mang thai bụng chứa 22 kg rác thải nhựa dạt vào bờ biển

Cá nhà táng mang thai chết khi trong bụng chứa 22 kg rác thải

Cá nhà táng mang thai chết khi trong bụng chứa 22 kg rác thải

Cá nhà táng mang thai chết với 22 kg rác nhựa trong bụng, Ý cam kết cấm nhựa dùng một lần

Cá nhà táng mang thai chết với 22 kg rác nhựa trong bụng, Ý cam kết cấm nhựa dùng một lần

Xác cá voi mang thai chứa 22 kg rác thải nhựa

Xác cá voi mang thai chứa 22 kg rác thải nhựa

Clip: Cá nhà táng mang thai chết với 22 kg rác nhựa trong bụng

Clip: Cá nhà táng mang thai chết với 22 kg rác nhựa trong bụng

Cá voi mang thai chết thương tâm vì nuốt phải 22 kg rác thải nhựa

Cá voi mang thai chết thương tâm vì nuốt phải 22 kg rác thải nhựa

Xác cá voi mang thai dạt vào bờ có 22 kg rác nhựa trong bụng

Xác cá voi mang thai dạt vào bờ có 22 kg rác nhựa trong bụng