Hơn 2 tháng qua đời, xác nhà sư Thái Lan vẫn gần như còn nguyên vẹn

Hơn 2 tháng qua đời, xác nhà sư Thái Lan vẫn gần như còn nguyên vẹn

Hơn 2 tháng qua đời xác nhà sư Thái Lan vẫn gần như còn nguyên vẹn

Hơn 2 tháng qua đời xác nhà sư Thái Lan vẫn gần như còn nguyên vẹn

Dọn nhà đón Tết, phát hiện xác chết thối 2 năm

Dọn nhà đón Tết, phát hiện xác chết thối 2 năm

Hơn 2 tháng qua đời, xác nhà sư Thái Lan vẫn gần như còn nguyên vẹn

Hơn 2 tháng qua đời, xác nhà sư Thái Lan vẫn gần như còn nguyên vẹn

Xác nhà sư đã mất 70 ngày bỗng nở nụ cười khi được thay áo mới

Xác nhà sư đã mất 70 ngày bỗng nở nụ cười khi được thay áo mới

Nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng viên tịch

Nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng viên tịch

Thi thể nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng qua đời

Thi thể nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng qua đời

Nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng qua đời

Nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng qua đời

Xác nhà sư Thái Lan gần như nguyên vẹn sau hơn 2 tháng qua đời

Xác nhà sư Thái Lan gần như nguyên vẹn sau hơn 2 tháng qua đời

Thi thể nhà sư mỉm cười sau 2 tháng qua đời

Thi thể nhà sư mỉm cười sau 2 tháng qua đời

Sau hai tháng qua đời, nhà sư bất ngờ 'mỉm cười' khi được 'thay đồ mới'

Sau hai tháng qua đời, nhà sư bất ngờ 'mỉm cười' khi được 'thay đồ mới'

Nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng qua đời

Nhà sư Thái Lan 'mỉm cười' sau 2 tháng qua đời