Di tản dân gần hang động Tham Luang Nang Non vì mưa lũ

Di tản dân gần hang động Tham Luang Nang Non vì mưa lũ

Hình ảnh đầu tiên của đội bóng Thái Lan sau chiến dịch giải cứu

Hình ảnh đầu tiên của đội bóng Thái Lan sau chiến dịch giải cứu

Huấn luyện viên đội bóng mắc kẹt có thể ở lại cuối cùng trong hang

Huấn luyện viên đội bóng mắc kẹt có thể ở lại cuối cùng trong hang

Huấn luyện viên đội bóng mắc kẹt có thể ở lại cuối cùng trong hang

Huấn luyện viên đội bóng mắc kẹt có thể ở lại cuối cùng trong hang

Thái Lan cứu thêm 4 thiếu niên trong hang

Thái Lan cứu thêm 4 thiếu niên trong hang

Cuộc đời buồn của huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan

Cuộc đời buồn của huấn luyện viên đội bóng nhí Thái Lan

Vụ đội bóng mắc kẹt: May mà các em không bước xuống dòng nước xiết

Vụ đội bóng mắc kẹt: May mà các em không bước xuống dòng nước xiết

200 giờ giải cứu đội bóng Thái Lan trong hang sâu

200 giờ giải cứu đội bóng Thái Lan trong hang sâu

Những hình ảnh đầu tiên của đội bóng Thái Lan sau 9 ngày mắc kẹt trong hang tối

Những hình ảnh đầu tiên của đội bóng Thái Lan sau 9 ngày mắc kẹt trong hang tối