Hiện đại hóa hải quan nơi Đất Mũi

Hiện đại hóa hải quan nơi Đất Mũi

Gỡ khó cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan

Gỡ khó cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan

Hải quan Hà Nội: Hướng doanh nghiệp tự nâng cao tính tuân thủ

Hải quan Hà Nội: Hướng doanh nghiệp tự nâng cao tính tuân thủ

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Phân loại luồng xanh, luồng đỏ trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Phân loại luồng xanh, luồng đỏ trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Quy định về việc phân luồng trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Quy định về việc phân luồng trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương: Công bố quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Bộ Công Thương: Công bố quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Quy định về phân luồng trong quy trình cấp C/O hàng hóa ưu đãi

Quy định về phân luồng trong quy trình cấp C/O hàng hóa ưu đãi

Sẽ phân luồng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi từ 15/8/2018

Sẽ phân luồng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi từ 15/8/2018