Phải đưa vào ngân sách Nhà nước

Phải đưa vào ngân sách Nhà nước

Không nên giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đại diện chủ sở hữu Nhà nước?

Không nên giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đại diện chủ sở hữu Nhà nước?

'10 nghìn tỷ đồng là dự án trọng điểm quốc gia, phải đưa ra Quốc hội'

'10 nghìn tỷ đồng là dự án trọng điểm quốc gia, phải đưa ra Quốc hội'

Xử lý dứt điểm kiến nghị Hà Nội, TPHCM về số tiền thu từ sắp xếp, CPH DNNN

Xử lý dứt điểm kiến nghị Hà Nội, TPHCM về số tiền thu từ sắp xếp, CPH DNNN

Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng trước khi đề nghị bổ sung quy định mới

Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng trước khi đề nghị bổ sung quy định mới

Ubtvqh cho ý kiến về ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa dnnn

Ubtvqh cho ý kiến về ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa dnnn

Không ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn và CPH

Không ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn và CPH

'Treo' hàng nghìn tỷ đồng cổ phần hóa ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

'Treo' hàng nghìn tỷ đồng cổ phần hóa ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh