Chạy đua chuẩn bị tuyển sinh 2020

Chạy đua chuẩn bị tuyển sinh 2020

Tự chủ đại học: Tháo gỡ... điểm nghẽn

Tự chủ đại học: Tháo gỡ... điểm nghẽn

Ông Lê Như Tiến: Tôi thấy nhiều cơ quan chủ quản đang 'rải đinh' ở đại học

Ông Lê Như Tiến: Tôi thấy nhiều cơ quan chủ quản đang 'rải đinh' ở đại học

Đề nghị giám sát văn bản do Tổng Liên đoàn Lao động ban hành

Đề nghị giám sát văn bản do Tổng Liên đoàn Lao động ban hành

Chạy đua nâng cấp, thành lập trường đại học

Chạy đua nâng cấp, thành lập trường đại học

Tự chủ đại học: Trên thông, dưới tắc

Tự chủ đại học: Trên thông, dưới tắc

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi: Nhiều kỳ vọng

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi: Nhiều kỳ vọng

Chờ hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Đại học

Chờ hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Đại học

Triển khai Khung Trình độ Quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe bậc đại học

Triển khai Khung Trình độ Quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe bậc đại học

Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học cần có mục tiêu đẩy mạnh tự chủ

Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học cần có mục tiêu đẩy mạnh tự chủ

Mở đường cho nhiều 'trường đại học' lên 'đại học'

Mở đường cho nhiều 'trường đại học' lên 'đại học'