Nhận diện hiểm họa mang tên 'vũ khí tự chế'

Nhận diện hiểm họa mang tên 'vũ khí tự chế'

Trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quốc hội nghe thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quốc hội nghe thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Đại biểu Quốc hội đồng tình xử lý hình sự đối với việc chế tạo, sử dụng súng tự chế

Đại biểu Quốc hội đồng tình xử lý hình sự đối với việc chế tạo, sử dụng súng tự chế

Cần thiết sửa đổi, bổ sung luật về quản lý, sử dụng vũ khí

Cần thiết sửa đổi, bổ sung luật về quản lý, sử dụng vũ khí

Có khoảng trống pháp luật trong xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán vũ khí tương tự vũ khí quân dụng

Có khoảng trống pháp luật trong xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán vũ khí tương tự vũ khí quân dụng

Phát hiện, bắt giữ 230 vụ chế tạo, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng

Phát hiện, bắt giữ 230 vụ chế tạo, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng

Khắc phục bất cập về xử lý các hành vi sử dụng trái phép vũ khí

Khắc phục bất cập về xử lý các hành vi sử dụng trái phép vũ khí

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận tại tổ ba dự án Luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận tại tổ ba dự án Luật