Giao dịch qua lại hàng trăm tỷ đồng: Có phải chuyện '2 người'

Giao dịch qua lại hàng trăm tỷ đồng: Có phải chuyện '2 người'

Số tiền 73 tỷ đồng mà TTXNK dùng để giải chấp 5.130 tấn cà phê đang thế chấp tại 2 ngân hàng; 17 tỷ đồng để...