Quy định cụ thể hình thức kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ việc

Quy định cụ thể hình thức kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ việc

ĐBQH: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cần học tập Ba tiêu chí tìm người hiền tài của Bác Hồ

ĐBQH: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cần học tập Ba tiêu chí tìm người hiền tài của Bác Hồ

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển: 'Không nên quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm'

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển: 'Không nên quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm'

Vi phạm pháp luật khi đương nhiệm, cán bộ nghỉ hưu vẫn phải chịu hệ quả

Vi phạm pháp luật khi đương nhiệm, cán bộ nghỉ hưu vẫn phải chịu hệ quả

Cắt một số quyền lợi của cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật

Cắt một số quyền lợi của cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật

Cán bộ bị xóa tư cách, quyết định kí khi đương nhiệm có còn hiệu lực?

Cán bộ bị xóa tư cách, quyết định kí khi đương nhiệm có còn hiệu lực?

Công chức nghỉ hưu bị kỷ luật sẽ bị cắt quyền lợi về vật chất được hưởng

Công chức nghỉ hưu bị kỷ luật sẽ bị cắt quyền lợi về vật chất được hưởng

Với cán bộ, lãnh đạo 'hạ cánh không an toàn': Cắt một số quyền lợi vật chất

Với cán bộ, lãnh đạo 'hạ cánh không an toàn': Cắt một số quyền lợi vật chất

Sẽ cắt quyền lợi vật chất với quan chức nghỉ hưu bị kỷ luật xóa chức vụ

Sẽ cắt quyền lợi vật chất với quan chức nghỉ hưu bị kỷ luật xóa chức vụ