DN đối thoại về vướng mắc trong nhập khẩu trang thiết bị y tế

DN đối thoại về vướng mắc trong nhập khẩu trang thiết bị y tế

Ngày 3/12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp về các quy định trong quản lý trang thiết bị y...
Hậu VN Pharma, sẽ còn nhiều người bị công an gọi tên

Hậu VN Pharma, sẽ còn nhiều người bị công an gọi tên

Cựu Tổng giám đốc VN Pharma lĩnh 17 năm tù vì buôn thuốc giả

Cựu Tổng giám đốc VN Pharma lĩnh 17 năm tù vì buôn thuốc giả

Xét xử vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng bày tỏ sự ăn năn, hối hận

Xét xử vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng bày tỏ sự ăn năn, hối hận

Chồng ca sĩ Trang Nhung nói thuốc thật có thay đổi vụ VN Pharma?

Chồng ca sĩ Trang Nhung nói thuốc thật có thay đổi vụ VN Pharma?

Xét xử vụ VN Pharma: Thông tin bất ngờ về lô thuốc H-Capita

Xét xử vụ VN Pharma: Thông tin bất ngờ về lô thuốc H-Capita

Cục Quản lý dược gửi công văn hỏa tốc khẳng định: H-Capita chỉ giả về nguồn gốc

Cục Quản lý dược gửi công văn hỏa tốc khẳng định: H-Capita chỉ giả về nguồn gốc

Vụ VN Pharma: Tranh luận thuốc giả hay kém chất lượng

Vụ VN Pharma: Tranh luận thuốc giả hay kém chất lượng

Thuốc trị ung thư của VN Pharma là 'thuốc giả' hay 'thuốc kém chất lượng'?

Thuốc trị ung thư của VN Pharma là 'thuốc giả' hay 'thuốc kém chất lượng'?