3 chính sách lớn, 7 vấn đề mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính mới ban hành

3 chính sách lớn, 7 vấn đề mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính mới ban hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi...
Luật Xử lý vi phạm hành chính: Những điểm mới và việc thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính: Những điểm mới và việc thi hành

Luật xử lý vi phạm hành chính: Triển khai nghiêm túc, chính xác, hiệu quả

Luật xử lý vi phạm hành chính: Triển khai nghiêm túc, chính xác, hiệu quả

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Đối tượng nào sẽ phải đi cai nghiện bắt buộc?

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): Đối tượng nào sẽ phải đi cai nghiện bắt buộc?

Nhiều vướng mắc về xử lý vi phạm xây dựng

Nhiều vướng mắc về xử lý vi phạm xây dựng

Bổ sung quy định tổ chức cũng được hoãn, giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Bổ sung quy định tổ chức cũng được hoãn, giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Từ năm 2022 tăng mức phạt tiền tối đa trong 10 lĩnh vực

Từ năm 2022 tăng mức phạt tiền tối đa trong 10 lĩnh vực

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Chủ tịch xã được xử phạt cơ quan báo chí

Chủ tịch xã được xử phạt cơ quan báo chí

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Bổ sung quy định về giảm, miễn tiền phạt cho tổ chức trong xử lý vi phạm hành chính

Bổ sung quy định về giảm, miễn tiền phạt cho tổ chức trong xử lý vi phạm hành chính

Không được cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Không được cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Không cắt điện, nước trong cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Không cắt điện, nước trong cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Quốc hội không đồng ý cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội không đồng ý cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tướng Nguyễn Minh Hoàng: 'Tôi thấy để người nghiện lang thang tiềm ẩn nguy hiểm'

Tướng Nguyễn Minh Hoàng: 'Tôi thấy để người nghiện lang thang tiềm ẩn nguy hiểm'

Để pháp luật đi vào cuộc sống

Bất cập trong quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm

Bất cập trong quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm

Đang 'quá tạo điều kiện' cho cơ quan thi hành pháp luật

Đang 'quá tạo điều kiện' cho cơ quan thi hành pháp luật

Đại biểu Quốc hội tranh luận 'gắt' về đề xuất cưỡng chế cắt điện, nước

Đại biểu Quốc hội tranh luận 'gắt' về đề xuất cưỡng chế cắt điện, nước

Quốc hội có ý kiến gì về đề xuất bổ sung 4 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

Quốc hội có ý kiến gì về đề xuất bổ sung 4 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

Muốn ngừng cấp điện, nước phải gắn với trách nhiệm của chủ thể cung cấp dịch vụ

Muốn ngừng cấp điện, nước phải gắn với trách nhiệm của chủ thể cung cấp dịch vụ

Dưới 18 tuổi: Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc không bị coi là việc xử lý hành chính

Dưới 18 tuổi: Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc không bị coi là việc xử lý hành chính

Vẫn chưa thống nhất hình thức cưỡng chế cắt điện, nước

Vẫn chưa thống nhất hình thức cưỡng chế cắt điện, nước

Vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng

Nhiều nội dung được tiếp thu, chính lý về xử lý vi phạm hành chính

Nhiều nội dung được tiếp thu, chính lý về xử lý vi phạm hành chính

Khó chốt phương án cắt điện nước trong xử phạt vi phạm hành chính

Khó chốt phương án cắt điện nước trong xử phạt vi phạm hành chính

Pháp lý vụ xử phạt 'siêu tốc' người chặt cây xà cừ

Pháp lý vụ xử phạt 'siêu tốc' người chặt cây xà cừ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong kiểm toán và tố tụng

Quy định nào để thực hiện thẩm quyền xử phạt VPHC của Kiểm toán nhà nước?

Quy định nào để thực hiện thẩm quyền xử phạt VPHC của Kiểm toán nhà nước?

Không để xảy ra tình trạng 'phạt cho tồn tại'

Không để xảy ra tình trạng 'phạt cho tồn tại'

UBTVQH nghe báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính

UBTVQH nghe báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính

Không cưỡng chế bằng cách cắt điện, nước

Không cưỡng chế bằng cách cắt điện, nước

Tăng cường xử lý vi phạm hành chính

Tăng cường xử lý vi phạm hành chính

Đề xuất bổ sung một số trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Đề xuất bổ sung một số trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Từ vụ công viên nước Thanh Hà, đại biểu Quốc hội muốn làm rõ 'phá dỡ' hay 'tháo dỡ' công trình vi phạm

Từ vụ công viên nước Thanh Hà, đại biểu Quốc hội muốn làm rõ 'phá dỡ' hay 'tháo dỡ' công trình vi phạm

QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH PHẢI ĐẢM BẢO QUYỀN CÔNG DÂN

QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH PHẢI ĐẢM BẢO QUYỀN CÔNG DÂN

Người đủ 12 đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy cần phải cai nghiện bắt buộc

Người đủ 12 đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy cần phải cai nghiện bắt buộc

Cân nhắc đề xuất đưa vào trường giáo dưỡng với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi

Cân nhắc đề xuất đưa vào trường giáo dưỡng với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi

Sẽ nâng mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Sẽ nâng mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hai vấn đề còn nhiều ý kiến tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính

Hai vấn đề còn nhiều ý kiến tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Bổ sung cắt điện, nước là biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính

Bổ sung cắt điện, nước là biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH