Kim ngạch nhập khẩu 3 nhóm mặt hàng chính giảm mạnh

Tình hình kim ngạch ở cả 2 chiều xuất và nhập khẩu đều giảm, dẫn đến công tác thu của ngành Hải quan gặp nhiều khó khăn. Thống kê đến hết ngày 5/12, toàn ngành thu nộp NSNN đạt 339.369 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Chính sách thuế nhập khẩu đối với phế liệu thép không gỉ

Trong quá trình xử lý thuế cho Công ty TNHH Posco VST, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, đơn vị đang gặp vướng liên quan đến vấn đề xử lý thuế nhập khẩu (NK) phế liệu thép không gỉ có nguồn gốc từ nguyên liệu NK.

Cải cách hải quan theo hướng nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan trong năm 2023. Bên cạnh những chỉ tiêu cụ thể liên quan đến thủ tục, chứng từ, hiện đại hóa, việc nâng cao chất lượng đối thoại, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp cũng được Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện.