Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Đề xuất nâng độ tuổi thanh niên dài hơn, lên 35 hoặc 40

Đề xuất nâng độ tuổi thanh niên dài hơn, lên 35 hoặc 40

Đảm bảo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ trước xã hội

Đảm bảo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ trước xã hội

Không quy định lại những nội dung đã được quy định trong luật chuyên ngành

Không quy định lại những nội dung đã được quy định trong luật chuyên ngành

Góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi): Sửa theo hướng tiếp lửa cho thanh niên

Góp ý Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi): Sửa theo hướng tiếp lửa cho thanh niên

Trọng dụng nhân tài - cơ chế chưa bắt nhịp thực tiễn: Kỳ 2 - Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng

Trọng dụng nhân tài - cơ chế chưa bắt nhịp thực tiễn: Kỳ 2 - Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng

Công tác giảm nghèo chưa bền vững

Công tác giảm nghèo chưa bền vững

Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật thanh niên

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong Luật Thanh niên (sửa đổi)

Bổ sung chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp vào Dự án Luật Thanh niên sửa đổi

Bổ sung chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp vào Dự án Luật Thanh niên sửa đổi

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: 'Đòi hỏi' quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: 'Đòi hỏi' quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?

Đổi mới chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển

Đổi mới chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển

Chủ tịch Quốc hội: 'Sửa luật để giúp thanh niên thấy mình đã làm gì cho Tổ quốc'

Chủ tịch Quốc hội: 'Sửa luật để giúp thanh niên thấy mình đã làm gì cho Tổ quốc'

Sửa luật để tiếp lửa cho các phong trào thanh niên

Sửa luật để tiếp lửa cho các phong trào thanh niên

Tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ

Tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ

Tạo hành lang pháp lý để thanh niên trở thành lực lượng đi đầu trong lao động sáng tạo

Tạo hành lang pháp lý để thanh niên trở thành lực lượng đi đầu trong lao động sáng tạo

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên: Còn quá chung chung, chồng lấn các luật khác

Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên: Còn quá chung chung, chồng lấn các luật khác

'Dự luật Thanh niên (sửa đổi) thể hiện nghĩa vụ rất ít mà chỉ thấy đòi hỏi Tổ quốc phải cho mình nhiều quá'

'Dự luật Thanh niên (sửa đổi) thể hiện nghĩa vụ rất ít mà chỉ thấy đòi hỏi Tổ quốc phải cho mình nhiều quá'

Dự thảo Luật Thanh niên chưa xác định đúng thanh niên là ai?

Dự thảo Luật Thanh niên chưa xác định đúng thanh niên là ai?

Đề xuất Thủ tướng phải chủ trì đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần

Đề xuất Thủ tướng phải chủ trì đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần

Cần tách bạch giữa quyền và nghĩa vụ trong Luật Thanh niên hiện hành

Cần tách bạch giữa quyền và nghĩa vụ trong Luật Thanh niên hiện hành

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai

Toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai

UBTVQH cho ý kiến về 13 dự án luật, bộ luật tại phiên họp thứ 37

UBTVQH cho ý kiến về 13 dự án luật, bộ luật tại phiên họp thứ 37

Thông cáo báo chí về dự kiến chương chương trình Phiên họp thứ 37 của ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhiều nội dung quan trọng trong Kỳ họp thứ 37 của UBTVQH

Nhiều nội dung quan trọng trong Kỳ họp thứ 37 của UBTVQH

ĐẠI BIỂU LÂM ĐÌNH THẮNG - ĐOÀN ĐBQH TP.HCM GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

ĐẠI BIỂU LÂM ĐÌNH THẮNG - ĐOÀN ĐBQH TP.HCM GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Dự thảo luật Thanh niên (sửa đổi): Cần có nhiều chính sách tốt cho thanh niên

Dự thảo luật Thanh niên (sửa đổi): Cần có nhiều chính sách tốt cho thanh niên

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi): Cần có chính sách thu hút người tài vào khu vực công

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi): Cần có chính sách thu hút người tài vào khu vực công

Cần xác định rõ quyền, nghĩa vụ của thanh niên

Cần xác định rõ quyền, nghĩa vụ của thanh niên

Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Kỳ vọng nhiều chính sách tốt cho thanh niên

Kỳ vọng nhiều chính sách tốt cho thanh niên

Chưa có chính sách thỏa đáng để thu hút thanh niên

Chưa có chính sách thỏa đáng để thu hút thanh niên

Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng

Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Mít tinh phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12

Mít tinh phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12