Rau quả và trái cây chế biến muốn sang EU phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc gì?

Rau quả và trái cây chế biến muốn sang EU phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc gì?

Rau quả đã qua chế biến (và thực phẩm nói chung) muốn xuất khẩu vào EU phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu bắt...
Ông Jos Leeters, Giám đốc Công ty Bureau Leeters (Hà Lan): Nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản Việt vào châu Âu

Ông Jos Leeters, Giám đốc Công ty Bureau Leeters (Hà Lan): Nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản Việt vào châu Âu

Cấp chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU

Cấp chứng thư mới cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang EU

Nhiều dư địa cho xuất khẩu rau quả

Nhiều dư địa cho xuất khẩu rau quả

Malaysia xem xét cấm thuốc lá điện tử

Malaysia xem xét cấm thuốc lá điện tử

Malaysia xem xét cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử

Malaysia xem xét cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử

Giới chức Malaysia cân nhắc cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử

Giới chức Malaysia cân nhắc cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử

Malaysia ban hành quy định nghiêm ngặt với thuốc lá điện tử

Malaysia ban hành quy định nghiêm ngặt với thuốc lá điện tử