Xin ý kiến về tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các cơ quan có liên quan xin ý kiến cho Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Tăng cường kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê

Ngày 17/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc với chủ đề 'Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả'. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lý giải vì sao phải sửa Luật thống kê

Việc ban hành các quy định liên quan đến GDP, GRDP trong Luật thống kê sẽ tạo được sự đồng bộ thống nhất trong cả nước về số liệu, đảm bảo không chồng chéo, không tính thiếu hoặc bỏ sót các nội dung.

Sửa Luật Thống kê: Cập nhật các chỉ tiêu đo lường kinh tế số, phát triển xanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội thảo trao đổi ý kiến về những nội dung chủ yếu của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, dự kiến được Quốc hội thông qua ngày 13/11.

Đưa kinh tế số vào Luật Thống kê

Lần đầu tiên, cơ quan quản lý bổ sung 22 danh mục chỉ tiêu quốc gia phản ánh về kinh tế số, xã hội số trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Thống kê phải khách quan về số liệu, thống nhất giữa cơ quan Trung ương và cấp tỉnh

Góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị, cần có quy định thống nhất, khách quan về số liệu, thông tin giữa cơ quan thống kê Trung ương và cơ quan thống kê cấp tỉnh.

Cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Tham gia thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá Dự án Luật sẽ góp phần quan trọng phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Bộ công cụ phục vụ quản lý, điều hành ở các cấp chính quyền địa phương - đó là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Đề xuất định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô GDP cả nước

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê đề xuất bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

Thống kê phải chính xác, khách quan, thống nhất, kịp thời phục vụ phát triển KT-XH

Chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thống kê sửa đổi với nhiều ý kiến xác đáng, được cơ quan soạn thảo và thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu.

Hình thành kho dữ liệu số quốc gia từ 'tài nguyên' số liệu thống kê

Chiều 25-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Dữ liệu số là mỏ vàng, có thể khai thác bất kỳ lúc nào

Các đại biểu quốc hội cho rằng công tác thống kê phải đi đầu, đặt nền móng cho công tác chuyển đổi số của cả quốc gia.

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang góp ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Chiều 25.10, tại phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh ta tham gia góp ý một số nội dung.

Một số nội dung cơ bản về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng, nâng cao tính pháp lý của thông tin thống kê trong tình hình mới

Luật Thống kê được Quốc hội khóa XIII ban hành ngày 23/11/2015. Sau hơn 5 năm thi hành, Luật Thống kê đã có nhiều tác động tích cực đối với sự quản lý, điều hành đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nêu trong Luật đã bộc lộ những bất cập. Do đó, ngành Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê trình Quốc hội. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn ông TRẦN ÁNH DƯƠNG, Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị.

Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê hướng đến thông tin thống kê kịp thời và xác thực

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được xây dựng nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia; và bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực.

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Luật Thống kê được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016. Sau khi Luật Thống kê được Quốc hội thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều hoạt động để triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện cho thấy, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê.

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thống kê

Luật Thống kê 2015 được thông qua tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Sau 5 năm thực hiện, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có tác động tích cực đối với công tác thống kê. Luật Thống kê đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Thống kê cần sửa đổi một số nội dung để phù hợp với tình hình hiện nay.

Để con số thống kê kịp thời và thực tế hơn

Luật Thống kê hiện hành còn những bất cập như danh mục chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Luật chưa cập nhật, chưa phản ánh kịp thời một số chính sách pháp luật, định hướng phát triển của Đảng, Quốc hội,

Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực

Luật Thống kê đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê; hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thống kê ngày càng được tăng

Kinh tế Kinh tế Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê: Phù hợp với thực tiễn phát triển

TTH - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030. Đồng thời giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; xây dựng cơ sở pháp lý thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia; đảm bảo yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực. Đó là khẳng định của ông Hoàng Ngọc Cường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

ĐẢM BẢO GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, sáng ngày 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Cần bảo đảm độ tin cậy, chính xác của thông tin thống kê

Ngày 13/10 tại phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Định kỳ 5 năm đánh giá lại quy mô GDP

Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (tên trước đây là dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia) do Bộ KH-ĐT chủ trì soạn thảo đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đồng ý trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 tới đây.

Đồng ý trình Quốc hội sửa một số điều của Luật Thống kê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại kỳ họp thứ hai.

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Chiều 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra 7 lý do cần sửa đổi Luật Thống kê

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ ra 7 lý do cần sửa đổi và đề nghị cân nhắc sửa Luật Thống kê để trình Quốc hội xem xét thảo luận lần đầu tại kỳ họp tới.