VKS kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo khắc phục các vi phạm trong thi hành án hình sự

VKS kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo khắc phục các vi phạm trong thi hành án hình sự

Chưa lường hết tình huống xảy ra khi thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Chưa lường hết tình huống xảy ra khi thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Còn nhiều khoảng trống trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Còn nhiều khoảng trống trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Cấm bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi: Thiếu chế tài thì chỉ là 'cấm cho vui'

Cấm bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi: Thiếu chế tài thì chỉ là 'cấm cho vui'

Băn khoăn việc cho phạm nhân hiến tinh trùng, nội tạng

Băn khoăn việc cho phạm nhân hiến tinh trùng, nội tạng

Đề nghị lùi thời gian thông qua dự Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Đề nghị lùi thời gian thông qua dự Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Cần bổ sung hoàn thiện một số nội dung cho dự thảo Luật THAHS

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Cần bổ sung hoàn thiện một số nội dung cho dự thảo Luật THAHS

Dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi nhằm cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân

Dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi nhằm cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân

Hướng dẫn viết kháng nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn viết kháng nghị trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Đề xuất mô hình cơ quan Thi hành án hình sự chuyên trách chịu trách nhiệm chính trong tổ chức Thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Đề xuất mô hình cơ quan Thi hành án hình sự chuyên trách chịu trách nhiệm chính trong tổ chức Thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thảo luận về tình hình thi hành Hiến pháp; luật, nghị quyết của Quốc hội

Ủy ban Tư pháp bàn việc sửa đổi dự án Luật Thi hành án hình sự

Ủy ban Tư pháp bàn việc sửa đổi dự án Luật Thi hành án hình sự