Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện KSNDTC: Cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan

Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện KSNDTC: Cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan

Thêm 'kênh' lựa chọn để giám định tư pháp khách quan, chính xác hơn

Thêm 'kênh' lựa chọn để giám định tư pháp khách quan, chính xác hơn

Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Công an quận 1 bắt Phó chánh án quận 4 có đúng thẩm quyền?

Công an quận 1 bắt Phó chánh án quận 4 có đúng thẩm quyền?

Từ 01/01/2018, cơ quan điều tra sử dụng sổ sách, biểu mẫu mới

Từ 01/01/2018, cơ quan điều tra sử dụng sổ sách, biểu mẫu mới