Đề xuất chứng nhận hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình

Đề xuất chứng nhận hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình

Việc giám sát tiêu thụ năng lượng trong quá trình hoạt động của công trình rất quan trọng và cần thiết. Tại...
Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý năng lượng tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý năng lượng tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Nghĩa vụ sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm và hiệu quả

Nghĩa vụ sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm và hiệu quả

Hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Cả nước có hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Cả nước có hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Hơn 3 nghìn cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Hơn 3 nghìn cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Nghiên cứu sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nghiên cứu sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ của ngành Công Thương

Thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ của ngành Công Thương

Phong trào thi đua yêu nước đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành Công Thương

Phong trào thi đua yêu nước đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành Công Thương

Chương trình Sử dụng năng lượng Tiết kiệm & Hiệu quả hướng tới phát triển xanh

Chương trình Sử dụng năng lượng Tiết kiệm & Hiệu quả hướng tới phát triển xanh

Sớm đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào thí điểm năm 2022

Sớm đưa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào thí điểm năm 2022

Năm 2022, thí điểm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Năm 2022, thí điểm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Mỗi năm cần 10 tỷ USD: Phá thế độc quyền, tư nhân sẵn sàng đổ vốn

Mỗi năm cần 10 tỷ USD: Phá thế độc quyền, tư nhân sẵn sàng đổ vốn

Sửa đổi Nghị định 21 là cần thiết để thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng

Sửa đổi Nghị định 21 là cần thiết để thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng

Tăng tính thực thi của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tăng tính thực thi của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Những vấn đề cần ưu tiên trong 'Chiến lược phát triển năng lượng' [Kỳ 3]

Những vấn đề cần ưu tiên trong 'Chiến lược phát triển năng lượng' [Kỳ 3]

Việt Nam đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Việt Nam đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Nên sửa đổi Nghị định 21 hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như thế nào?

Nên sửa đổi Nghị định 21 hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như thế nào?

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 và các quy định áp dụng thực hiện

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 và các quy định áp dụng thực hiện

Rà soát và sửa đổi Nghị định 21/2011/NĐ-CP cần bám sát với tình hình thực tiễn

Rà soát và sửa đổi Nghị định 21/2011/NĐ-CP cần bám sát với tình hình thực tiễn

Dự án EECB cơ bản đáp ứng mục tiêu tiến độ năm 2019

Dự án EECB cơ bản đáp ứng mục tiêu tiến độ năm 2019

Rà soát và sửa đổi Nghị định 21/2011/NĐ-CP cần bám sát với tình hình thực tiễn

Rà soát và sửa đổi Nghị định 21/2011/NĐ-CP cần bám sát với tình hình thực tiễn