Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng trong Luật Biên phòng Việt Nam

Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng trong Luật Biên phòng Việt Nam

Hoạch định và thực hiện chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ của Nhà nước là một...
Phát huy truyền thống, xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh trong tình hình mới

Phát huy truyền thống, xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh trong tình hình mới

Xây dựng 'thế trận lòng dân' qua mô hình quân dân y kết hợp

Xây dựng 'thế trận lòng dân' qua mô hình quân dân y kết hợp

Nam Bộ kháng chiến - Bài học về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân

Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng khác

Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng khác

Phát huy vai trò đại biểu quân đội trong xây dựng các dự thảo luật tại Quốc hội

Phát huy vai trò đại biểu quân đội trong xây dựng các dự thảo luật tại Quốc hội

Quốc hội thảo luận dự án Luật Biên phòng Việt Nam: Các nội dung cơ bản bảo đảm đồng bộ, khả thi

Quốc hội thảo luận dự án Luật Biên phòng Việt Nam: Các nội dung cơ bản bảo đảm đồng bộ, khả thi

'BĐBP chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu' là hoàn toàn phù hợp

'BĐBP chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu' là hoàn toàn phù hợp

Hoàn thiện pháp luật trong bảo đảm an ninh phi truyền thống

Hoàn thiện pháp luật trong bảo đảm an ninh phi truyền thống

Cách ly để kiểm soát Covid -19 ở Vĩnh Phúc có phải là thiết quân luật?

Cách ly để kiểm soát Covid -19 ở Vĩnh Phúc có phải là thiết quân luật?

Tạo nguồn đảng viên cho thanh niên nhập ngũ

Tạo nguồn đảng viên cho thanh niên nhập ngũ

Bài cuối: Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc cho Thủ đô

Bài cuối: Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc cho Thủ đô

Công an TP.HCM: Tập huấn chuyên sâu các luật phục vụ công tác

Công an TP.HCM: Tập huấn chuyên sâu các luật phục vụ công tác

Khánh Hòa: Gần 2.400 người tham dự tập huấn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng

Khánh Hòa: Gần 2.400 người tham dự tập huấn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng

Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cho 2.362 người

Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cho 2.362 người

Toàn quân triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018

Toàn quân triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)