Tuyên bố giao dịch vô hiệu - Biện pháp bảo toàn tài sản quan trọng trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản

Tuyên bố giao dịch vô hiệu - Biện pháp bảo toàn tài sản quan trọng trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản

THÁI THỊ TƯỜNG VI (Trường Đại học Tài chính – Marketing)
Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Pháp luật phá sản: Một số bất cập và giải pháp góp phần hoàn thiện

Pháp luật phá sản: Một số bất cập và giải pháp góp phần hoàn thiện

Xử lý nợ thuế không thể thiếu vai trò của chính quyền địa phương

Xử lý nợ thuế không thể thiếu vai trò của chính quyền địa phương

Khách hàng Mỹ phá sản, doanh nghiệp Việt ra sao?

Khách hàng Mỹ phá sản, doanh nghiệp Việt ra sao?

Phá sản theo thủ tục rút gọn

Phá sản theo thủ tục rút gọn

Thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản có tính chất phức tạp

Wefit phá sản, khách hàng khó đòi lại số tiền đã nộp?

Wefit phá sản, khách hàng khó đòi lại số tiền đã nộp?

Những tồn tại, vướng mắc của quá trình thực thi pháp luật về chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp

Những tồn tại, vướng mắc của quá trình thực thi pháp luật về chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp

Đại biểu Quốc hội mách nhà cung cấp cách đòi tiền Món Huế

Đại biểu Quốc hội mách nhà cung cấp cách đòi tiền Món Huế

Chủ nợ của Món Huế phải làm gì để... đòi nợ đúng pháp luật?

Chủ nợ của Món Huế phải làm gì để... đòi nợ đúng pháp luật?

'Cần nhanh chóng khởi kiện nhà hàng Món Huế'

'Cần nhanh chóng khởi kiện nhà hàng Món Huế'

Nợ BHXH trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể: Hơn 60.000 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

Nợ BHXH trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể: Hơn 60.000 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

Phải công khai 'sức khỏe' nếu cho phá sản ngân hàng

Phải công khai 'sức khỏe' nếu cho phá sản ngân hàng