Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, báo chí có vai trò rất quan trọng, vừa góp phần phát hiện, đấu tranh với những vụ việc, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, vừa tích cực lên án những hành vi không chấp hành các nguyên tắc hoạt động của Đảng, làm trái pháp luật để trục lợi. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí đã đề xuất, kiến nghị xử lý, giám sát việc thực thi của các cơ quan chức năng, vừa tuyên truyền cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh, PCTN, tiêu cực, lãng phí.

Kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Chính trị tỉnh

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) trong việc quản lý nguồn tài chính đơn vị dự toán cấp 1 tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm toán sẽ cung cấp tài liệu đầy đủ hơn cho công tác phòng chống tham nhũng

Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp kịp thời hơn, cung cấp tài liệu đầy đủ hơn, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán để đưa ra ánh sáng vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, ngừa tham nhũng, kiến nghị 'bịt' lỗ hổng cơ chế, chính sách

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, Kiểm toán nhà nước luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước: Góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Những kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) của Đảng và Nhà nước.

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch xã

Thanh tra huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Xuân Minh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Sẽ kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với một số các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

Bình Phước đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tỉnh Bình Phước vừa thực hiện 20 cuộc thanh tra hành chính và 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế sau khi nhiều cán bộ, công chức vi phạm

Nhằm khắc phục những mặt hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Năng Hoàn, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đã ký văn bản số 61 ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế theo Thông báo 66 của ủy Ban kiểm tra -Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh.

Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTCP, quyết định ban hành 'Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023'.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Sóc Trăng luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, nghiêm túc. Cấp ủy đảng và chính quyền địa phương xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao với đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng để nắm rõ hơn về công tác này trong thời gian qua.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

Tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023 (thực hiện tháng 7, tháng 8/2024); báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 (trước 30/8/2024).

Thành phố Yên Bái quan tâm phòng, chống tham nhũng theo trọng điểm

Các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động ở tất cả các lĩnh vực; trong đó, chú trọng đến công khai trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các công trình có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước; công khai trong công tác tổ chức cán bộ...

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Làm thất thoát hàng nghìn tỉ, cử tri kiến nghị cần chế tài nặng hơn

Cử tri kiến nghị cần xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng và quy định khung hình phạt cho các hành vi tham nhũng ở mức độ nặng hơn.

Tăng cường xử lý trách nhiệm người đứng đầu không chủ động và thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/1/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2024.

Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và phối hợp thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, giúp công tác này có chuyển biến tích cực.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Ngày 4/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng vừa ký ban hành Công văn số 35 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng, chống tham nhũng

Việc thực hiện tốt kiểm soát tài sản (KSTS), thu nhập (TN) là một trong các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về 'kết quả giám sát công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022', HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm công tác PCTN, TC. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: tài chính, ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai và các vấn đề dư luận quan tâm.

Còn nhiều người kê khai sai tài sản, thu nhập chưa đúng theo quy định

Đó là phát hiện trong bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập (TSTN) đã kê khai, công khai trong năm 2022 theo tinh thần các văn bản của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm soát TSTN đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền kiểm soát TSTN của Thanh tra tỉnh.

Huyện Đà Bắc: Đa dạng hình thức, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, huyện Đà Bắc tập trung thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, đồng thời triển khai đa dạng hình thức, biện pháp phòng ngừa. Nhờ đó đem lại hiệu quả tích cực, không để xảy ra sai phạm liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Bộ Y tế triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập

Bộ Y tế đã có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Sáng 20/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Sáng nay - 20/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản thu nhập (TSTN). Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Sáng nay, 20/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập (TS, TN)

Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày 20/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng chí Bùi Ngọc Lam – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Cần chế tài xử lý hành vi gian dối trong kê khai tài sản, thu nhập

Ngày 20/12, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Sáng 20-12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN).

Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Sáng 20/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tập trung chỉ đạo, thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Công khai, minh bạch - 'Phương thuốc' phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) do Đảng phát động, lãnh đạo thực sự trở thành phong trào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Năm 2023, các biện pháp PCTN, TC tiếp tục được tỉnh, các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện.

Nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả trong chiến lược phát triển ngành thanh tra

Ngày 12/12, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức Hội thảo Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết việc thực hiện Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Chiến lược giai đoạn 2023 - 2030.

Hoàn thiện thể chế nền công vụ liêm chính

Để công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) đạt được hiệu quả trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thanh - nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ đề xuất, cần hoàn thiện thể chế về một nền công vụ liêm chính với 5 trụ cột.

Kiểm soát tài sản của người có chức vụ

Ngày 14.11.2023, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký Công văn số 2767 gửi các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp; số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế được phát hiện nhiều hơn 11,69%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51,63%.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 6, sáng 21/11, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo nêu trên.

Năm 2023: 23 cán bộ nộp lại quà tặng, xử lý 54 người kê khai tài sản không trung thực

Sáng 21/11, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (từ 1/10/2022 đến 30/9/2023).

Sai phạm lớn nổi lên trong lĩnh vực đất đai, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng, y tế

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga thống nhất nhận định tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, nổi lên là các sai phạm lớn trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng, đăng kiểm, y tế... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.