Kê khai tài sản cán bộ: Giải pháp nào hạn chế tính hình thức?

Kê khai tài sản cán bộ: Giải pháp nào hạn chế tính hình thức?

Thanh tra Chính phủ đang đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập...
Hàng triệu cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm mới

Hàng triệu cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm mới

Kê khai tài sản: Siết với đối tượng dễ có điều kiện tham nhũng

Kê khai tài sản: Siết với đối tượng dễ có điều kiện tham nhũng

Khởi động đợt kê khai tài sản, thu nhập quy mô lớn

Khởi động đợt kê khai tài sản, thu nhập quy mô lớn

'Chống tham nhũng càng được đẩy mạnh, cán bộ ý thức càng cao'

'Chống tham nhũng càng được đẩy mạnh, cán bộ ý thức càng cao'

Những lo ngại việc chống tham nhũng chùng xuống là không có cơ sở

Những lo ngại việc chống tham nhũng chùng xuống là không có cơ sở

Tái khởi động kiểm soát tài sản, thu nhập

Tái khởi động kiểm soát tài sản, thu nhập

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam

Tẩu tán tài sản có thể bị cách chức

Tẩu tán tài sản có thể bị cách chức

'Đánh chặn' tham nhũng từ xa

'Đánh chặn' tham nhũng từ xa

Ngành Kiểm sát có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay

Ngành Kiểm sát có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay