Phổ biến luật phòng, chống tác hại rượu bia cho cán bộ, công chức, viên chức

Dự Luật rượu, bia mơ hồ, khó hiểu, thậm chí mâu thuẫn

Dự Luật rượu, bia mơ hồ, khó hiểu, thậm chí mâu thuẫn

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Nhiều dự án luật quan trọng được Quốc hội thảo luận

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Nhiều dự án luật quan trọng được Quốc hội thảo luận

Ban hành luật không nhằm mục đích cấm sử dụng rượu bia

Ban hành luật không nhằm mục đích cấm sử dụng rượu bia

Cần ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Cần ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nhiều khoảng trống trong kiểm soát rượu, bia

Nhiều khoảng trống trong kiểm soát rượu, bia

30% số vụ gây rối trật tự xã hội có liên quan đến sử dụng rượu, bia

Cần kiểm soát tình hình sử dụng bia rượu ở Việt Nam

Kiểm soát toàn diện việc quảng cáo rượu, bia