Ban hành luật không nhằm mục đích cấm sử dụng rượu bia

Ban hành luật không nhằm mục đích cấm sử dụng rượu bia

Cần ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Cần ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nhiều khoảng trống trong kiểm soát rượu, bia

Nhiều khoảng trống trong kiểm soát rượu, bia

Rượu bia, bạo hành: 'Đã quá đủ những Chí Phèo, Tự Lãng'!

Rượu bia, bạo hành: 'Đã quá đủ những Chí Phèo, Tự Lãng'!

30% số vụ gây rối trật tự xã hội có liên quan đến sử dụng rượu, bia

30% số vụ gây rối trật tự xã hội có liên quan đến sử dụng rượu, bia

800 ca tử vong do bạo lực có liên quan đến sử dụng rượu, bia

800 ca tử vong do bạo lực có liên quan đến sử dụng rượu, bia

Cần kiểm soát tình hình sử dụng bia rượu ở Việt Nam

Cần kiểm soát tình hình sử dụng bia rượu ở Việt Nam

Kiểm soát toàn diện việc quảng cáo rượu, bia

Kiểm soát toàn diện việc quảng cáo rượu, bia

Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Đề xuất nhiều giải pháp hạn chế sử dụng bia rượu gây nhiều tranh cãi

Đề xuất nhiều giải pháp hạn chế sử dụng bia rượu gây nhiều tranh cãi

Số tiền mua rượu bia 1 năm có thể nuôi sống 21 triệu người

Số tiền mua rượu bia 1 năm có thể nuôi sống 21 triệu người

15 hội chuyên ngành, tổ chức khoa học ủng hộ quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ về kiểm soát rượu bia

15 hội chuyên ngành, tổ chức khoa học ủng hộ quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ về kiểm soát rượu bia

Đề xuất người uống rượu, bia phải 'cùng chi trả'

Đề xuất người uống rượu, bia phải 'cùng chi trả'