Cải cách tiền lương từ nguồn tiền nào?

Cải cách tiền lương từ nguồn tiền nào?

NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019: SIẾT CHẶT KỶ LUẬT TÀI CHÍNH

NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019: SIẾT CHẶT KỶ LUẬT TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân

Bộ Tài chính công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân

Quốc hội quyết chi hơn 1 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương 2019

Quốc hội quyết chi hơn 1 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương 2019

Nhất trí tổng chi ngân sách trung ương năm 2019 hơn 1 triệu tỉ đồng

Nhất trí tổng chi ngân sách trung ương năm 2019 hơn 1 triệu tỉ đồng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Quốc hội quyết phân bổ 1.019.599 tỷ đồng ngân sách Trung ương trong năm 2019

Quốc hội quyết phân bổ 1.019.599 tỷ đồng ngân sách Trung ương trong năm 2019

Báo cáo dự toán NSNN 2019: Dự kiến tăng trưởng 6,6-6,8%

Báo cáo dự toán NSNN 2019: Dự kiến tăng trưởng 6,6-6,8%

Từ 1/7/2019 nâng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019 nâng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Quốc hội quyết năm 2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Quốc hội quyết năm 2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Giảm cấp phát, tăng cường cho vay lại vốn ODA

Giảm cấp phát, tăng cường cho vay lại vốn ODA

Xây dựng Trung tâm Văn hóa Xứ Đông: Băn khoăn và kỳ vọng

Xây dựng Trung tâm Văn hóa Xứ Đông: Băn khoăn và kỳ vọng

Ngân sách cấp huyện, xã không chi cho nghiên cứu khoa học

Ngân sách cấp huyện, xã không chi cho nghiên cứu khoa học

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Quản lý hiệu quả, triển khai thuận lợi

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Quản lý hiệu quả, triển khai thuận lợi

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn

Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

Thu ngân sách chưa đạt được một số mục tiêu đề ra

Thu ngân sách chưa đạt được một số mục tiêu đề ra

Vì sao dừng triển khai công trình hàng hải đầu tiên theo hình thức PPP tại Đà Nẵng?

Vì sao dừng triển khai công trình hàng hải đầu tiên theo hình thức PPP tại Đà Nẵng?

Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức vốn nước ngoài tăng thêm 60.000 tỷ đồng

Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức vốn nước ngoài tăng thêm 60.000 tỷ đồng

Dừng Dự án tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng

Dừng Dự án tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang

Sử dụng 100% số tiền Quỹ 'Vì người nghèo': Để ủng hộ người nghèo

Sử dụng 100% số tiền Quỹ 'Vì người nghèo': Để ủng hộ người nghèo

Dừng dự án PPP xây dựng tuyến luồng cảng Thọ Quang (Đà Nẵng)

Dừng dự án PPP xây dựng tuyến luồng cảng Thọ Quang (Đà Nẵng)

Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang (Đà Nẵng)

Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang (Đà Nẵng)

Đầu tư công vướng không hẳn do luật

Đầu tư công vướng không hẳn do luật

Kinh phí bảo đảm cải cách hành chính được bố trí trong dự toán hàng năm

Kinh phí bảo đảm cải cách hành chính được bố trí trong dự toán hàng năm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Phải đấu thầu công khai giao đất

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Phải đấu thầu công khai giao đất

Chủ tịch Quốc hội: 'Cái gì liên quan đất đai nhà nước là phải đấu giá công khai'

Chủ tịch Quốc hội: 'Cái gì liên quan đất đai nhà nước là phải đấu giá công khai'

Phí bảo vệ môi trường đang được sử dụng như thế nào?

Phí bảo vệ môi trường đang được sử dụng như thế nào?

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế

Tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế