Một năm nhiều dấu ấn của Tư pháp Lào Cai

Một năm nhiều dấu ấn của Tư pháp Lào Cai

Trong năm 2020 cùng với các ngành, các cấp, ngành Tư pháp Lào Cai cũng trải qua nhiểu khó khăn do dịch bệnh...
Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai công tác tư pháp năm 2021

Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai công tác tư pháp năm 2021

Năm 2020: Cấp gần 700 ngàn phiếu lý lịch tư pháp

Năm 2020: Cấp gần 700 ngàn phiếu lý lịch tư pháp

Từng bước tự động hóa việc tra tìm, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu nghiệp vụ

Từng bước tự động hóa việc tra tìm, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu nghiệp vụ

Tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong công tác lý lịch tư pháp

Tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong công tác lý lịch tư pháp

Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Phù hợp nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Phù hợp nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Nâng cao hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Nâng cao hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

Vướng mắc trong xóa án tích cho dân

10 năm Luật lý lịch Tư pháp đi vào thực tiễn: Nhiều lợi ích cho người dân

10 năm Luật lý lịch Tư pháp đi vào thực tiễn: Nhiều lợi ích cho người dân

Luật Lý lịch tư pháp và quyền con người

Luật Lý lịch tư pháp và quyền con người

10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp: Còn bất cập

10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp: Còn bất cập

Những lợi ích từ việc quản lý cư trú bằng số định danh cá nhân

Những lợi ích từ việc quản lý cư trú bằng số định danh cá nhân

Người dân và Nhà nước cùng hưởng lợi khi bỏ sổ hộ khẩu

Người dân và Nhà nước cùng hưởng lợi khi bỏ sổ hộ khẩu

Người dân được hưởng lợi gì khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Người dân được hưởng lợi gì khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Bộ Công an giải đáp về việc bỏ sổ hộ khẩu

Bộ Công an giải đáp về việc bỏ sổ hộ khẩu

Tọa đàm về thi hành Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa

Tọa đàm về thi hành Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa

Bắc Giang: Tăng cường thực hiện công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang: Tăng cường thực hiện công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh

Kỳ 1: Những nỗ lực để Luật LLTP được thực thi

Kỳ 1: Những nỗ lực để Luật LLTP được thực thi

Gỡ 'nút thắt' trong cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp

Gỡ 'nút thắt' trong cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp

Công tác lý lịch tư pháp phải thể hiện tinh thần phục vụ người dân

Công tác lý lịch tư pháp phải thể hiện tinh thần phục vụ người dân

Đoàn liên ngành Trung ương kiểm tra công tác lý lịch tư pháp tại Nghệ An

Đoàn liên ngành Trung ương kiểm tra công tác lý lịch tư pháp tại Nghệ An

Cung cấp thông tin chính xác rất quan trọng trong công tác lý lịch tư pháp

Cung cấp thông tin chính xác rất quan trọng trong công tác lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 5 đơn vị thuộc Bộ

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 5 đơn vị thuộc Bộ

TPHCM: Người dân vẫn bức xúc trong hồ sơ xác minh lý lịch tư pháp

TPHCM: Người dân vẫn bức xúc trong hồ sơ xác minh lý lịch tư pháp

Ngành tư pháp xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngành tư pháp xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Hai cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

An Giang rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính

An Giang rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sinh viên bỗng nhận án tù: Do cán bộ tra cứu thông tin bất cẩn?

Sinh viên bỗng nhận án tù: Do cán bộ tra cứu thông tin bất cẩn?

Tuyển điều dưỡng sang Đức làm việc

Tuyển điều dưỡng sang Đức làm việc