Hà Tĩnh góp ý 4 dự thảo luật trình kỳ họp Quốc hội sắp tới

Hà Tĩnh góp ý 4 dự thảo luật trình kỳ họp Quốc hội sắp tới

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Dự thảo Luật Kiến trúc: Phạm vi điều chỉnh còn bó hẹp

Dự thảo Luật Kiến trúc: Phạm vi điều chỉnh còn bó hẹp

Gương mặt kiến trúc

Gương mặt kiến trúc

Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc

UBTVQH tán thành cần thiết xây dựng Luật Kiến trúc

UBTVQH tán thành cần thiết xây dựng Luật Kiến trúc

Không để có tiền thì xây dựng kỳ quái tùy thích

Không để có tiền thì xây dựng kỳ quái tùy thích

UBTVQH cho ý kiến về trần quân hàm cấp tướng đơn vị mới thuộc Bộ Quốc phòng

UBTVQH cho ý kiến về trần quân hàm cấp tướng đơn vị mới thuộc Bộ Quốc phòng

UBTVQH cho ý kiến về trần quân hàm cấp tướng đơn vị mới thuộc Bộ Quốc phòng

UBTVQH cho ý kiến về trần quân hàm cấp tướng đơn vị mới thuộc Bộ Quốc phòng

Quy định cấp quân hàm sĩ quan cấp tướng ở đơn vị mới của Bộ Quốc phòng

Quy định cấp quân hàm sĩ quan cấp tướng ở đơn vị mới của Bộ Quốc phòng

Khai mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 26 của UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 26 của UBTVQH

Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn 2 nhóm vấn đề

Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn 2 nhóm vấn đề

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa bàn tiếp Luật Đặc khu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa bàn tiếp Luật Đặc khu

Phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 08 đến 13-8

Phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 08 đến 13-8