Không lường được khó khăn khi xây dựng quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Không lường được khó khăn khi xây dựng quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Đề xuất lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Đề xuất lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Ngân sách thiệt hại 5.000 tỷ nếu lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Ngân sách thiệt hại 5.000 tỷ nếu lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Trình Quốc hội cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Trình Quốc hội cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Luật ban hành gần 5 năm sau mới có nghị định, hàng nghìn tỷ đồng thu ngân sách chỉ là 'dự tính'

Luật ban hành gần 5 năm sau mới có nghị định, hàng nghìn tỷ đồng thu ngân sách chỉ là 'dự tính'

Thiếu quy định không thu được tiền, Chính phủ muốn miễn 5.000 tỷ cho dân

Thiếu quy định không thu được tiền, Chính phủ muốn miễn 5.000 tỷ cho dân

Thái Bình: Tăng cường quản lý cát, sỏi lòng sông

Thái Bình: Tăng cường quản lý cát, sỏi lòng sông

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản?

Ninh Thuận: Ngưng hoạt động khai thác cát trên sông Dinh

Ninh Thuận: Ngưng hoạt động khai thác cát trên sông Dinh

Khơi thông dòng chảy sông Dinh trước mùa mưa lũ

Khơi thông dòng chảy sông Dinh trước mùa mưa lũ

Quản lý yếu kém, một số loại tài nguyên bị khai thác đến mức cạn kiệt

Quản lý yếu kém, một số loại tài nguyên bị khai thác đến mức cạn kiệt

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương hoàn thành các công trình chống ngập ở TP.HCM

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương hoàn thành các công trình chống ngập ở TP.HCM

Bộ Chính tri: Nền kinh tế dễ bị tổn thương khi có thiên tai xảy ra

Bộ Chính tri: Nền kinh tế dễ bị tổn thương khi có thiên tai xảy ra