Thanh tra Bộ Công Thương bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020

Thanh tra Bộ Công Thương bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020

Kết luận thanh tra, Kết luận nội dung tố cáo và Quyết định giải quyết khiếu nại là những văn bản do cơ quan...
Quyết định giải quyết khiếu nại có được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng?

Quyết định giải quyết khiếu nại có được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng?

Uy tín của ngành thanh tra được nâng lên

Uy tín của ngành thanh tra được nâng lên

Thủ tướng: Giải quyết khiếu nại rốt ráo không để dân bức xúc

Thủ tướng: Giải quyết khiếu nại rốt ráo không để dân bức xúc

Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Hôm nay (10-12), hàng loạt chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực

Hôm nay (10-12), hàng loạt chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực

Trách nhiệm xử lý khi nhiều người cùng khiếu nại một nội dung

Trách nhiệm xử lý khi nhiều người cùng khiếu nại một nội dung

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

9 chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12/2020

9 chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12/2020

Loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2020

Loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2020

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

Quy định về khiếu nại lần đầu và lần thứ hai

Quy định về khiếu nại lần đầu và lần thứ hai

Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở NN&PTNT Hải Dương

Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở NN&PTNT Hải Dương

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUAN TÂM VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI QUAN TÂM VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Bộ trưởng Công an: Tách Luật Giao thông đường bộ 'không chia luật, chia quyền'

Bộ trưởng Công an: Tách Luật Giao thông đường bộ 'không chia luật, chia quyền'

Nghị định mới của Chính phủ về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Nghị định mới của Chính phủ về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Từ tháng 12-2020, muốn ủy quyền thực hiện khiếu nại, người dân cần làm gì?

Từ tháng 12-2020, muốn ủy quyền thực hiện khiếu nại, người dân cần làm gì?

Cách chức người có hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải quyết khiếu nại

Cách chức người có hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải quyết khiếu nại

Từ 10/12: Người có nhiệm vụ xác minh khiếu nại cố ý báo cáo sai kết quả có thể bị cách chức

Từ 10/12: Người có nhiệm vụ xác minh khiếu nại cố ý báo cáo sai kết quả có thể bị cách chức

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định chi tiết về thi hành Luật Khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Thị xã Bỉm Sơn coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thị xã Bỉm Sơn coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đơn thư tố cáo sai sự thật: Cần xét kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự

Đơn thư tố cáo sai sự thật: Cần xét kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự

TP Hà Tiên thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

TP Hà Tiên thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu lý do đánh giá tham nhũng tại bộ, ngành gặp khó

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu lý do đánh giá tham nhũng tại bộ, ngành gặp khó

Giáo viên cho học sinh diễn cảnh 'nóng': Đình chỉ vụ án, giải quyết theo Luật khiếu nại

Giáo viên cho học sinh diễn cảnh 'nóng': Đình chỉ vụ án, giải quyết theo Luật khiếu nại

Thầy cho trò diễn 'cảnh nóng': Tòa đình chỉ xét xử

Thầy cho trò diễn 'cảnh nóng': Tòa đình chỉ xét xử

Mỹ Đức tăng cường tiếp dân, giảm đơn thư khiếu nại

Mỹ Đức tăng cường tiếp dân, giảm đơn thư khiếu nại

Xử sao với tình huống khiếu nại hết thời hiệu?

Xử sao với tình huống khiếu nại hết thời hiệu?

Phổ biến quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Thanh Trì coi trọng công tác tiếp dân

Thanh Trì coi trọng công tác tiếp dân

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp dân định kỳ tháng 7

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp dân định kỳ tháng 7

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho trên 3000 cán bộ công đoàn

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho trên 3000 cán bộ công đoàn

Hội nghị toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Dân vận khéo thì hòa giải mới thành công

Dân vận khéo thì hòa giải mới thành công

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Nâng cao chất lượng công tác Dân vận trong hoạt động hòa giải

Nâng cao chất lượng công tác Dân vận trong hoạt động hòa giải

Tăng cường đối thoại, giải quyết nhanh kiến nghị của dân

Tăng cường đối thoại, giải quyết nhanh kiến nghị của dân

Thanh tra tỉnh: Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh: Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Bộ Công thương chỉ ra hàng loạt 'thiếu sót' của trường ĐH Điện lực

Thanh tra Bộ Công thương chỉ ra hàng loạt 'thiếu sót' của trường ĐH Điện lực

Thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt hành chính mới nhất năm 2020

Thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt hành chính mới nhất năm 2020

Vụ án liên quan Dự án Khu đô thị Phước Lý: Hai lần UBND TP Đà Nẵng thua kiện bà nông dân mất đất

Vụ án liên quan Dự án Khu đô thị Phước Lý: Hai lần UBND TP Đà Nẵng thua kiện bà nông dân mất đất