Khó khăn trong xác định hôn nhân thực tế

Khó khăn trong xác định hôn nhân thực tế

Hôn nhân thực tế là một sự thật tồn tại, luôn được pháp luật hôn nhân và gia đình (HNGĐ) chú trọng giải...
Không phải cha ruột của trẻ, bất công cho người chồng nếu phải nhận con chung

Không phải cha ruột của trẻ, bất công cho người chồng nếu phải nhận con chung

Một số vấn đề về áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình

Một số vấn đề về áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình

Một số vấn đề về áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình

Một số vấn đề về áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình

Nạn tảo hôn đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp

Nạn tảo hôn đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp

Vì sao phụ nữ bị bạo lực gia đình lại khó ly hôn?

Vì sao phụ nữ bị bạo lực gia đình lại khó ly hôn?

Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy định trong Luật Hôn nhân gia đình phù hợp với luật chung Bộ luật Dân sự

Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy định trong Luật Hôn nhân gia đình phù hợp với luật chung Bộ luật Dân sự

Ly hôn ngày càng nhiều, tranh chấp tài sản gay gắt

Ly hôn ngày càng nhiều, tranh chấp tài sản gay gắt

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về hôn nhân gia đình

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về hôn nhân gia đình

Rà soát bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Hôn nhân và Gia đình

Rà soát bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Hôn nhân và Gia đình

Nghiên cứu mở rộng đối tượng có thể mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghiên cứu mở rộng đối tượng có thể mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Căn cứ ly hôn: Luật cần quy định cụ thể để áp dụng thống nhất

Căn cứ ly hôn: Luật cần quy định cụ thể để áp dụng thống nhất