Hòa giải tại tòa trước khi tòa án thụ lý vụ án dân sự

Hòa giải tại tòa trước khi tòa án thụ lý vụ án dân sự

Các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại tòa án có quyền và nghĩa vụ gì?

Các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại tòa án có quyền và nghĩa vụ gì?

Thế nào là hòa giải, đối thoại tại tòa án?

Thế nào là hòa giải, đối thoại tại tòa án?

Nâng cao kỹ năng hòa giải, đối thoại tại tòa án

Một số quy định về hòa giải, đối thoại tại tòa

Một số quy định về hòa giải, đối thoại tại tòa

Quốc hội thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ của Tòa án, Viện Kiểm sát NDTC

Quốc hội thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ của Tòa án, Viện Kiểm sát NDTC

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tín hiệu khả quan sau 2 tháng thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tín hiệu khả quan sau 2 tháng thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

TAND cần thực hiện 13 nhiệm vụ 'then chốt' mang tính đột phá trong 6 tháng cuối năm 2021

TAND cần thực hiện 13 nhiệm vụ 'then chốt' mang tính đột phá trong 6 tháng cuối năm 2021

Quán triệt nhanh một số nội dung trong thực hiện hòa giải, đối thoại tại tòa

Quán triệt nhanh một số nội dung trong thực hiện hòa giải, đối thoại tại tòa

Hòa giải viên được hưởng thù lao bao nhiêu?

Hòa giải viên được hưởng thù lao bao nhiêu?

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án là bao nhiêu?

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án là bao nhiêu?

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Bổ nhiệm 24 hòa giải viên TAND TP.HCM

Bổ nhiệm 24 hòa giải viên TAND TP.HCM

Bổ nhiệm 49 hòa giải viên tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa

Bổ nhiệm 49 hòa giải viên tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Khánh Hòa

Công bố quyết định bổ nhiệm hòa giải viên Tòa án Nhân dân hai cấp

Công bố quyết định bổ nhiệm hòa giải viên Tòa án Nhân dân hai cấp

Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có bị hủy, sửa

Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có bị hủy, sửa

Cần Thơ bổ nhiệm 36 hòa giải viên

Cần Thơ bổ nhiệm 36 hòa giải viên

Tuyển chọn hòa giải viên tại tòa án ở Hà Tĩnh để triển khai luật mới hiệu quả

Tuyển chọn hòa giải viên tại tòa án ở Hà Tĩnh để triển khai luật mới hiệu quả

Tòa án nhân dân Hà Tĩnh bổ nhiệm 2 hòa giải viên cấp tỉnh

Tòa án nhân dân Hà Tĩnh bổ nhiệm 2 hòa giải viên cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng góp ý các dự án luật quan trọng

Nâng cao chất lượng góp ý các dự án luật quan trọng

TAND huyện Phú Lộc nhận Cờ thi đua giai đoạn 2015-2020

TAND huyện Phú Lộc nhận Cờ thi đua giai đoạn 2015-2020

Những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại tòa án

Đã sẵn sàng cho việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đã sẵn sàng cho việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Những điểm mới cần lưu ý của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Những điểm mới cần lưu ý của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết trong xây dựng luật

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết trong xây dựng luật

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Năm bộ luật Quốc hội thông qua năm 2020 được quan tâm nhất

Năm bộ luật Quốc hội thông qua năm 2020 được quan tâm nhất

11 Luật có hiệu lực từ hôm nay (1-1-2021)

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Chính sách mới mang đến nhiều lợi ích cho người dân và toàn xã hội

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Chính sách mới mang đến nhiều lợi ích cho người dân và toàn xã hội

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Năm 2020 thông qua nhiều luật có tác động lớn

Năm 2020 thông qua nhiều luật có tác động lớn

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch

Chánh án tỉnh bổ nhiệm hòa giải viên

Chánh án tỉnh bổ nhiệm hòa giải viên

Quy định mới về mẫu Thẻ Hòa giải viên

Quy định mới về mẫu Thẻ Hòa giải viên

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

9 Luật có hiệu lực từ 1 - 1 - 2021

9 Luật có hiệu lực từ 1 - 1 - 2021

Huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh) đa dạng hóa công tác truyên truyền pháp luật đến với người dân

Huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh) đa dạng hóa công tác truyên truyền pháp luật đến với người dân

Để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật

Để người dân hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật

Bắc Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật, công bố Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

Bắc Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật, công bố Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Án hình sự 'chưa phát hiện trường hợp kết án oan'

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Án hình sự 'chưa phát hiện trường hợp kết án oan'

Hoạt động của tòa án nhân dân tiếp tục chuyển biến tích cực

Hoạt động của tòa án nhân dân tiếp tục chuyển biến tích cực

Tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên: Giúp người vi phạm sớm trở lại cộng đồng

Tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên: Giúp người vi phạm sớm trở lại cộng đồng