6 dự án luật được bổ sung vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

6 dự án luật được bổ sung vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Bổ sung Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vào Chương trình năm 2019

Bổ sung Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vào Chương trình năm 2019

UBTVQH đánh giá cao việc xây dựng cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án

UBTVQH đánh giá cao việc xây dựng cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Dự Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ trình QH vào kỳ họp thứ 8

Dự Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ trình QH vào kỳ họp thứ 8

Bài 6- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật

Bài 6- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật

Bài 4- Triển khai xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Bài 4- Triển khai xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Sẽ mở rộng địa bàn thí điểm hòa giải tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Sẽ mở rộng địa bàn thí điểm hòa giải tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án

Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án

TANDTC: Xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dư luận xã hội đồng tình

TANDTC: Xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dư luận xã hội đồng tình