TP.HCM thí điểm 10 trung tâm hòa giải tại tòa

TP.HCM thí điểm 10 trung tâm hòa giải tại tòa

Thí điểm trung tâm hòa giải ngay tại tòa và 3 lợi ích của dân

Thí điểm trung tâm hòa giải ngay tại tòa và 3 lợi ích của dân

TAND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai thí điểm hòa giải, đối thoại

TAND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai thí điểm hòa giải, đối thoại

TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm về hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính

TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm về hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính

Bài 6- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật

Bài 6- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp Thẩm phán Tòa án cấp cao Hoa Kỳ

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp Thẩm phán Tòa án cấp cao Hoa Kỳ

Bài 4- Triển khai xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Bài 4- Triển khai xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Còn nhiều hạn chế trong công tác hòa giải, đối thoại (Bài 1)

Còn nhiều hạn chế trong công tác hòa giải, đối thoại (Bài 1)