ĐỂ LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG

ĐỂ LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Tự chủ đại học là xu thế tất yếu

Tự chủ đại học là xu thế tất yếu

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự khai giảng khóa đào tạo thứ 60 Trường Đại học Vinh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự khai giảng khóa đào tạo thứ 60 Trường Đại học Vinh

UBND TP.HCM ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT năm học mới

UBND TP.HCM ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT năm học mới

Niềm tin vào Công đoàn ngành Giáo dục

Niềm tin vào Công đoàn ngành Giáo dục

Hội đồng trường phải tự chủ trong phương thức quản trị

Hội đồng trường phải tự chủ trong phương thức quản trị

Đối thoại về thách thức và trách nhiệm xã hội của giáo dục đại học

Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp: Cần cách làm mới

Hướng tới hệ sinh thái cộng sinh với 3 'nhà'

Cần thêm quy định hỗ trợ giáo dục vùng khó

Tín hiệu tốt trong tự chủ Đại học

Bước tiến mạnh mẽ của quá trình tự chủ đại học

Những thách thức của GD ĐH Việt Nam qua góc nhìn chuyên gia Úc

Sửa đổi, bổ sung Luật GD đại học: Quy định 3 trình độ phù hợp thông lệ quốc tế

Cần giao quyền tự chủ, trách nhiệm cao hơn cho nhà trường

Cả nước có khoảng 230 trường ĐH là quá nhiều

Những yêu cầu quan trọng với Luật Giáo dục Đại học sửa đổi