Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

Văn bằng Đại học: Nếu không còn phân loại…

Văn bằng Đại học: Nếu không còn phân loại…

Đề xuất đại học được vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp

Đề xuất đại học được vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ bất ổn nếu để giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ bất ổn nếu để giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Sẽ bất ổn nếu giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Sẽ bất ổn nếu giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Quản trị đại học: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Bài 2: Có nên bắt buộc kiểm định?

Bài 2: Có nên bắt buộc kiểm định?

Bài 1: Hướng tới chuẩn mực chất lượng

Bài 1: Hướng tới chuẩn mực chất lượng

Điều hành trường ĐH ngoài công lập: Dễ hay khó?

Điều hành trường ĐH ngoài công lập: Dễ hay khó?

Để trường đại học thành đại học: Mở thế nào?

Để trường đại học thành đại học: Mở thế nào?

Tự chủ đại học: Để học phí không trở thành rào cản

Tự chủ đại học: Để học phí không trở thành rào cản

Tự chủ tài chính: Áp lực 'tăng thu'?

Tự chủ tài chính: Áp lực 'tăng thu'?

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Tự chủ đại học: Tăng học phí là không tránh khỏi!

Tự chủ đại học: Tăng học phí là không tránh khỏi!

Trường đại học được giao quyền tự chủ: Nỗi lo lạm thu

Trường đại học được giao quyền tự chủ: Nỗi lo lạm thu

Tăng học phí đại học - làm sao để sinh viên và phụ huynh đồng thuận

Tăng học phí đại học - làm sao để sinh viên và phụ huynh đồng thuận

Kiểm định các chương trình đào tạo đại học

Kiểm định các chương trình đào tạo đại học

Tự chủ đại học: Cần quy định chặt chẽ để nhà trường tự chịu trách nhiệm

Tự chủ đại học: Cần quy định chặt chẽ để nhà trường tự chịu trách nhiệm

Nội dung tọa đàm: 'Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo'

Nội dung tọa đàm: 'Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo'

Trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học như thế nào?

Trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học như thế nào?

Kỳ vọng vào đổi mới giáo dục

Kỳ vọng vào đổi mới giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ: Chỉ khi toàn xã hội vào cuộc, đổi mới giáo dục mới thành công

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ: Chỉ khi toàn xã hội vào cuộc, đổi mới giáo dục mới thành công

Nhiều đổi thay bắt đầu từ lễ khai giảng

Nhiều đổi thay bắt đầu từ lễ khai giảng

Quan tâm khích lệ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là động lực to lớn đối với ngành giáo dục

Quan tâm khích lệ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là động lực to lớn đối với ngành giáo dục

Tiền đề cho năm học mới

Tiền đề cho năm học mới

Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Biết sai vẫn làm?

Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Biết sai vẫn làm?