Xung quanh việc bỏ quy định chứng chỉ: Quyết định phù hợp với thực tế

Xung quanh việc bỏ quy định chứng chỉ: Quyết định phù hợp với thực tế

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc Bộ Nội vụ chủ trì sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi...
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chỉ ra bất cập trong việc xây dựng quy định về chứng chỉ nghề nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chỉ ra bất cập trong việc xây dựng quy định về chứng chỉ nghề nghiệp

Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Nắm bắt vướng mắc phát sinh để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Nắm bắt vướng mắc phát sinh để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng

ĐH Luật TPHCM: Hội thảo về một số điều sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

ĐH Luật TPHCM: Hội thảo về một số điều sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Khi nào cán bộ, công chức được từ chức?

Khi nào cán bộ, công chức được từ chức?

Đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có sai phạm khi công tác: Chấm dứt 'tư duy nhiệm kỳ', 'hạ cánh an toàn'

Đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có sai phạm khi công tác: Chấm dứt 'tư duy nhiệm kỳ', 'hạ cánh an toàn'

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư được hưởng chính sách gì?

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư được hưởng chính sách gì?

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: 'Đảm bảo khách quan, cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ'

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: 'Đảm bảo khách quan, cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ'

Công chức sẽ được xét nâng ngạch nếu đáp ứng hầu hết các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Công chức sẽ được xét nâng ngạch nếu đáp ứng hầu hết các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Bỏ biên chế suốt đời

Bỏ biên chế suốt đời

Bổ sung hình thức kỷ luật 'xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm'

Bổ sung hình thức kỷ luật 'xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm'

Bổ nhiệm cán bộ dính kỷ luật: Phải thận trọng!

Bổ nhiệm cán bộ dính kỷ luật: Phải thận trọng!