Sống gần bãi rác ô nhiễm: Người dân được hỗ trợ như thế nào?

Sống gần bãi rác ô nhiễm: Người dân được hỗ trợ như thế nào?

Bí thư xã 'phù phép' đưa con gái vào hộ nghèo

Bí thư xã 'phù phép' đưa con gái vào hộ nghèo

Khi Bí thư xã 'ăn' cả suất... hộ nghèo

Khi Bí thư xã 'ăn' cả suất... hộ nghèo

Không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt 200 ngàn

Không đăng ký tạm trú 1 đêm cũng bị phạt

Sau ly hôn, vợ có được tách hộ khẩu nếu chồng không đồng ý?

Sau ly hôn, vợ có được tách hộ khẩu nếu chồng không đồng ý?

Bài cuối: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dần thay thế nhiều loại giấy tờ cá nhân

Bài cuối: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dần thay thế nhiều loại giấy tờ cá nhân

Bài cuối: Cần lộ trình triển khai đồng bộ

Bài cuối: Cần lộ trình triển khai đồng bộ

'Bỏ sổ hộ khẩu không có nghĩa là bỏ việc quản lý dân cư'

'Bỏ sổ hộ khẩu không có nghĩa là bỏ việc quản lý dân cư'

Bỏ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân: Bước ngoặt trong quản lý dân cư

Bỏ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân: Bước ngoặt trong quản lý dân cư

Bỏ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân: Bước ngoặt trong quản lý dân cư

Bỏ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân: Bước ngoặt trong quản lý dân cư

Chưa thể bỏ ngay sổ hộ khẩu?

Chưa thể bỏ ngay sổ hộ khẩu?

Bộ trưởng Công an nói về hộ khẩu: Bỏ giấy tờ không có nghĩa bỏ quản lý

Bộ trưởng Công an nói về hộ khẩu: Bỏ giấy tờ không có nghĩa bỏ quản lý

Thay đổi bước ngoặt trong quản lý cư trú

Thay đổi bước ngoặt trong quản lý cư trú

Những thủ tục hành chính nào sẽ không cần sổ hộ khẩu?

Những thủ tục hành chính nào sẽ không cần sổ hộ khẩu?

Khi nào chính thức bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân?

Khi nào chính thức bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân?

Bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Thay thế bằng giấy tờ gì, khi nào?

Bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Thay thế bằng giấy tờ gì, khi nào?

Bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Thay thế bằng giấy tờ nào?

Bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Thay thế bằng giấy tờ nào?

Bao giờ sẽ chính thức bỏ 'sổ hộ khẩu', 'sổ tạm trú' và chứng minh nhân dân?

Bao giờ sẽ chính thức bỏ 'sổ hộ khẩu', 'sổ tạm trú' và chứng minh nhân dân?

Chính thức bỏ Sổ hộ khẩu, CMND thay bằng mã số định danh

Chính thức bỏ Sổ hộ khẩu, CMND thay bằng mã số định danh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Chính thức bỏ 'Sổ hộ khẩu'

Chính thức bỏ 'Sổ hộ khẩu'

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân

Hàng loạt thủ tục hành chính 'xóa tên' hộ khẩu

Hàng loạt thủ tục hành chính 'xóa tên' hộ khẩu

Đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi hộ chiếu phổ thông