Bỏ quản lý theo sổ hộ khẩu: Đánh giá tác động một cách thận trọng

Bỏ quản lý theo sổ hộ khẩu: Đánh giá tác động một cách thận trọng

Mã số định danh cá nhân sẽ thay thế sổ hộ khẩu trong tất cả thủ tục hành chính

Mã số định danh cá nhân sẽ thay thế sổ hộ khẩu trong tất cả thủ tục hành chính

Sinh viên không đăng ký tạm trú có bị xử phạt không?

Sinh viên không đăng ký tạm trú có bị xử phạt không?

Quyền lợi mới cho người tái định cư

Quyền lợi mới cho người tái định cư

Người bị án tù treo không thể rời nơi cư trú?

Người bị án tù treo không thể rời nơi cư trú?

Quản lý, bảo tồn và khai thác Di sản- Câu chuyện từ Hội An

Quản lý, bảo tồn và khai thác Di sản- Câu chuyện từ Hội An

Sống gần bãi rác ô nhiễm: Người dân được hỗ trợ như thế nào?

Sống gần bãi rác ô nhiễm: Người dân được hỗ trợ như thế nào?

Bí thư xã 'phù phép' đưa con gái vào hộ nghèo

Bí thư xã 'phù phép' đưa con gái vào hộ nghèo

Khi Bí thư xã 'ăn' cả suất... hộ nghèo

Khi Bí thư xã 'ăn' cả suất... hộ nghèo

Những quy định mới trong tha tù trước thời hạn có điều kiện

Những quy định mới trong tha tù trước thời hạn có điều kiện

Không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt 200 ngàn

Không đăng ký tạm trú 1 đêm cũng bị phạt

Sau ly hôn, vợ có được tách hộ khẩu nếu chồng không đồng ý?

Sau ly hôn, vợ có được tách hộ khẩu nếu chồng không đồng ý?

Dân số giảm, nhiều nước Đông Âu đang trên bờ diệt vong

Dân số giảm, nhiều nước Đông Âu đang trên bờ diệt vong

Muốn nhập hộ khẩu vào nhà người thân cần điều kiện gì?

Muốn nhập hộ khẩu vào nhà người thân cần điều kiện gì?

Quá hạn tạm trú, có bắt buộc phải chuyển hộ khẩu hay không?

Quá hạn tạm trú, có bắt buộc phải chuyển hộ khẩu hay không?

Chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước nhằm bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

Chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước nhằm bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

Quyền tự do đi lại và cư trú

Quyền tự do đi lại và cư trú