Tận lực chăm lo, bảo vệ người lao động

Tận lực chăm lo, bảo vệ người lao động

Xuyên suốt chặng đường hình thành và phát triển, tổ chức Công đoàn TP HCM luôn đặt nhiệm vụ đại diện, chăm...
Phát triển Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Cần đảng viên nỗ lực, gương mẫu

Phát triển Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Cần đảng viên nỗ lực, gương mẫu

Khánh Hòa: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Khánh Hòa: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Tây Ninh: Nâng kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Tây Ninh: Nâng kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Giữ nguyên hay giảm phí công đoàn?

Giữ nguyên hay giảm phí công đoàn?

Tập huấn trực tuyến về thu kinh phí công đoàn

Tập huấn trực tuyến về thu kinh phí công đoàn

Thu kinh phí Công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Agribank

Thu kinh phí Công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Agribank

Bình Phước: Bảo đảm điều kiện hoạt động Công đoàn

Bình Phước: Bảo đảm điều kiện hoạt động Công đoàn

Kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh

Kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh

Sửa đổi Luật Công đoàn phải làm cho tổ chức Công đoàn mạnh lên

Sửa đổi Luật Công đoàn phải làm cho tổ chức Công đoàn mạnh lên

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI): Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI): Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Đổi mới để bảo vệ, chăm lo đoàn viên tốt hơn

Đổi mới để bảo vệ, chăm lo đoàn viên tốt hơn

Tây Ninh: Nâng kiến thức pháp luật cho công nhân

Tây Ninh: Nâng kiến thức pháp luật cho công nhân

Không thể bỏ kinh phí Công đoàn 2%

Không thể bỏ kinh phí Công đoàn 2%

Kinh phí Công đoàn dùng để chăm lo cho người lao động

Kinh phí Công đoàn dùng để chăm lo cho người lao động

Thua kiện vì trốn đóng kinh phí Công đoàn

Thua kiện vì trốn đóng kinh phí Công đoàn

TẬN TÂM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Sáng tạo vì đoàn viên

TẬN TÂM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Sáng tạo vì đoàn viên

Hà Nội: Hơn 1.000 cuộc tư vấn về pháp luật cho người lao động

Hà Nội: Hơn 1.000 cuộc tư vấn về pháp luật cho người lao động

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo người lao động

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo người lao động

Đồng Tháp: Ra mắt Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công đoàn

Đồng Tháp: Ra mắt Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công đoàn

Đồng Nai: Sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi 4 cán bộ Công đoàn

Đồng Nai: Sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi 4 cán bộ Công đoàn

Đa dạng hóa sản phẩm truyền thông Công đoàn trên mạng xã hội

Đa dạng hóa sản phẩm truyền thông Công đoàn trên mạng xã hội

Nhân rộng các mô hình chăm lo cho đoàn viên

Nhân rộng các mô hình chăm lo cho đoàn viên

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới

Đổi mới, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách

Hà Nội: Đẩy mạnh các chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Hà Nội: Đẩy mạnh các chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Hà Nội: Giám sát thực hiện lương tối thiểu vùng

Hà Nội: Giám sát thực hiện lương tối thiểu vùng

Cán bộ Công đoàn cơ sở tranh tài

Cán bộ Công đoàn cơ sở tranh tài

Hà Nội: Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Hà Nội: Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân, cán bộ Công đoàn

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân, cán bộ Công đoàn

Không nên tăng thời giờ làm thêm tối đa

Không nên tăng thời giờ làm thêm tối đa

Phải chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

Phải chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

Hà Nội: Hỗ trợ pháp lý cho người lao động

Hà Nội: Hỗ trợ pháp lý cho người lao động

Đồng Nai: Quan tâm hơn nữa đến đời sống văn hóa của công nhân

Đồng Nai: Quan tâm hơn nữa đến đời sống văn hóa của công nhân

Bình Dương: Nâng cao nhận thức về an toàn lao động

Bình Dương: Nâng cao nhận thức về an toàn lao động

Bình Dương: Nâng cao nhận thức an toàn lao động

Bình Dương: Nâng cao nhận thức an toàn lao động

Đà Nẵng: Tư vấn pháp luật cho công nhân

Đà Nẵng: Tư vấn pháp luật cho công nhân

CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY Việt Nam: Kết nạp thêm 150 đoàn viên mới

CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY Việt Nam: Kết nạp thêm 150 đoàn viên mới

ĐÀ NẴNG: Bế mạc hội thi cán bộ Công đoàn giỏi

ĐÀ NẴNG: Bế mạc hội thi cán bộ Công đoàn giỏi

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

LÂM ĐỒNG: Thi cán bộ Công đoàn giỏi

LÂM ĐỒNG: Thi cán bộ Công đoàn giỏi

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ

ĐÀ NẴNG: Rèn kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

ĐÀ NẴNG: Rèn kỹ năng cho cán bộ Công đoàn

Sửa Luật Công đoàn để hội nhập

Sửa Luật Công đoàn để hội nhập

BÌNH DƯƠNG: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

BÌNH DƯƠNG: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động