Lào Cai: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư

Lào Cai: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối...
Tiền Giang: Tăng Ni đổi thẻ căn cước công dân

Tiền Giang: Tăng Ni đổi thẻ căn cước công dân

Bỏ sổ hộ khẩu giấy từ tháng 7/2021, người dân chứng minh cư trú bằng cách nào?

Bỏ sổ hộ khẩu giấy từ tháng 7/2021, người dân chứng minh cư trú bằng cách nào?

Giảm 50% phí cấp căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7

Giảm 50% phí cấp căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7

Chuyển từ CMND qua thẻ CCCD gắn chip, có phải đổi sổ hồng?

Chuyển từ CMND qua thẻ CCCD gắn chip, có phải đổi sổ hồng?

Công an tỉnh An Giang triển khai cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử từ ngày 1-1-2021

Công an tỉnh An Giang triển khai cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử từ ngày 1-1-2021

Từ 1/1/2021, sẽ thực hiện cấp CCCD cho cả những người không có hộ khẩu Hà Nội

Từ 1/1/2021, sẽ thực hiện cấp CCCD cho cả những người không có hộ khẩu Hà Nội

Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chip

Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chip

Từ ngày 1-1-2021: TPHCM cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho 7 triệu dân

Từ ngày 1-1-2021: TPHCM cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho 7 triệu dân

Công an bắt đầu cấp căn cước công dân gắn chip

Công an bắt đầu cấp căn cước công dân gắn chip

Năm 2021, chưa có thẻ căn cước công dân có được cấp sổ đỏ?

Năm 2021, chưa có thẻ căn cước công dân có được cấp sổ đỏ?

Từ tháng 7.2021, bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân chứng minh cư trú bằng cách nào?

Từ tháng 7.2021, bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân chứng minh cư trú bằng cách nào?

Những ai cần làm thẻ căn cước công dân mới?

Những ai cần làm thẻ căn cước công dân mới?

93.000 trẻ em BR-VT đã có số định danh cá nhân

93.000 trẻ em BR-VT đã có số định danh cá nhân

Mới: Thủ tục đổi CMND sang thẻ căn cước công dân gắn chíp

Mới: Thủ tục đổi CMND sang thẻ căn cước công dân gắn chíp

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi làm thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi làm thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi làm thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi làm thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân

Công bố Dự thảo quy định về chuyển đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Công bố Dự thảo quy định về chuyển đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Quy trình cấp đổi Căn cước công dân mẫu mới như thế nào?

Quy trình cấp đổi Căn cước công dân mẫu mới như thế nào?

Ai có quyền cho phép khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân?

Ai có quyền cho phép khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân?

Mới: 7 bước cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Mới: 7 bước cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Dự thảo Thông tư: Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Dự thảo Thông tư: Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Không được sử dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh thẻ Căn cước công dân

Không được sử dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh thẻ Căn cước công dân

Đến tuổi không đổi thẻ Căn cước công dân có bị phạt tiền?

Đến tuổi không đổi thẻ Căn cước công dân có bị phạt tiền?

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Bỏ sổ hộ khẩu là bớt phiền hà cho dân

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Bỏ sổ hộ khẩu là bớt phiền hà cho dân

Bộ trưởng Tô Lâm: 'Bỏ sổ hộ khẩu là mong ước của dân'

Bộ trưởng Tô Lâm: 'Bỏ sổ hộ khẩu là mong ước của dân'

Chip điện tử sẽ được gắn ở mặt sau của thẻ căn cước công dân mới

Chip điện tử sẽ được gắn ở mặt sau của thẻ căn cước công dân mới

Quy định về thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

Quy định về thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

2 loại giấy tờ quan trọng của công dân sắp thay đổi

2 loại giấy tờ quan trọng của công dân sắp thay đổi

Đã cấp 17 triệu thẻ căn cước công dân trong cả nước

Đã cấp 17 triệu thẻ căn cước công dân trong cả nước

Năm 2021 đưa hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân vào hoạt động

Năm 2021 đưa hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân vào hoạt động

Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân sẽ hoạt động năm 2021

Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân sẽ hoạt động năm 2021

Mục tiêu đến năm 2021 đưa hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân vào hoạt động

Mục tiêu đến năm 2021 đưa hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân vào hoạt động

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân

Thủ tướng duyệt dự án căn cước công dân gắn chip

Thủ tướng duyệt dự án căn cước công dân gắn chip

Đảm bảo tiến độ 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân

Đảm bảo tiến độ 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân

Đẩy nhanh tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân

Đẩy nhanh tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân

Sự khác nhau giữa Thẻ căn cước công dân và CMND

Sự khác nhau giữa Thẻ căn cước công dân và CMND

Lợi ích và hiệu quả

Lợi ích và hiệu quả

Thẻ căn cước gắn chip, tăng độ bảo mật

Thẻ căn cước gắn chip, tăng độ bảo mật

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Tạm trú tại TP HCM có được làm căn cước công dân?

Tạm trú tại TP HCM có được làm căn cước công dân?

Chip gắn trên thẻ căn cước công dân không được định vị

Chip gắn trên thẻ căn cước công dân không được định vị

Bộ Công an: 'Nếu thuận lợi sẽ cấp Căn cước công dân gắn chíp từ 1/11/2020'

Bộ Công an: 'Nếu thuận lợi sẽ cấp Căn cước công dân gắn chíp từ 1/11/2020'