Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế sai Luật ban hành Văn bản quy phạm Pháp luật

Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế sai Luật ban hành Văn bản quy phạm Pháp luật

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: Cần quy định trách nhiệm công vụ với người có thẩm quyền xóa nợ thuế

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: Cần quy định trách nhiệm công vụ với người có thẩm quyền xóa nợ thuế

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Thiếu tướng Công an nói về Dự thảo Nghị định Luật An ninh mạng

Thiếu tướng Công an nói về Dự thảo Nghị định Luật An ninh mạng

Tình trạng lạm dụng tình dục và bạo lực trong cộng đồng chuyển giới ở mức báo động

Tình trạng lạm dụng tình dục và bạo lực trong cộng đồng chuyển giới ở mức báo động

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tự tin bước tiếp, gặt hái thành công

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tự tin bước tiếp, gặt hái thành công

Luật Tiếp cận Thông tin cho tác nghiệp báo chí: Lời khuyên cho các nhà báo

Luật Tiếp cận Thông tin cho tác nghiệp báo chí: Lời khuyên cho các nhà báo

Sắp ban hành danh mục nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo

Sắp ban hành danh mục nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo

Hơn 3500 kiến nghị cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp 6 của Quốc hội

Hơn 3500 kiến nghị cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp 6 của Quốc hội

Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

6 kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

6 kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao hiệu quả Lấy ý kiến người dân trong xây dựng chính sách, pháp Luật

Nâng cao hiệu quả Lấy ý kiến người dân trong xây dựng chính sách, pháp Luật

Phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày: Tranh luận nóng

Phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày: Tranh luận nóng

Nhập xe dưới 16 chỗ, Bộ Giao thông đề nghị ban hành thông tư

Nhập xe dưới 16 chỗ, Bộ Giao thông đề nghị ban hành thông tư

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống tội phạm

Tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại

Tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại

Giới thiệu Sổ tay phân tích chính sách

Giới thiệu Sổ tay phân tích chính sách

Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV bị cảnh cáo

Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV bị cảnh cáo

Cách chức Phó bí thư Thành ủy Trà Vinh Diệp Văn Thạnh

Cách chức Phó bí thư Thành ủy Trà Vinh Diệp Văn Thạnh

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn

Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh, đề nghị kỷ luật Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa

Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh, đề nghị kỷ luật Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa

Đề nghị khai trừ Đảng đối với nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Đề nghị khai trừ Đảng đối với nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Đề nghị khai trừ Đảng với cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Đề nghị khai trừ Đảng với cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn

Công tác xây dựng pháp luật được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt

Công tác xây dựng pháp luật được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Hành chính công

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Hành chính công

Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương

Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương

Rượu bia chuyển hết quảng cáo ra nước ngoài

Rượu bia chuyển hết quảng cáo ra nước ngoài

Kê khai Danh mục miễn thuế theo mẫu nào?

Kê khai Danh mục miễn thuế theo mẫu nào?

Huyện Mỹ Đức: Giám sát, kiểm tra để khắc phục việc chậm ban hành văn bản

Huyện Mỹ Đức: Giám sát, kiểm tra để khắc phục việc chậm ban hành văn bản

Giám sát việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản tại Đan Phượng

Giám sát việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản tại Đan Phượng

Đôn đốc thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản

Đôn đốc thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản

Khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ đọng văn bản hướng dẫn

Khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ đọng văn bản hướng dẫn

Bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản luật

Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39?

Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39?

Xây dựng lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Xây dựng lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Khi nào một Chỉ thị hết hiệu lực?

Khi nào một Chỉ thị hết hiệu lực?