Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống tội phạm

Tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại

Tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại

Giới thiệu Sổ tay phân tích chính sách

Giới thiệu Sổ tay phân tích chính sách

Cách chức Phó bí thư Thành ủy Trà Vinh Diệp Văn Thạnh

Cách chức Phó bí thư Thành ủy Trà Vinh Diệp Văn Thạnh

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn

Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh, đề nghị kỷ luật Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa

Cách chức Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh, đề nghị kỷ luật Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa

Đề nghị khai trừ Đảng đối với nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Đề nghị khai trừ Đảng đối với nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Đề nghị khai trừ Đảng với cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Đề nghị khai trừ Đảng với cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn

Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn

Công tác xây dựng pháp luật được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt

Công tác xây dựng pháp luật được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt

Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương

Kiểm soát TTHC khi xây dựng văn bản của Bộ Công Thương

Rượu bia chuyển hết quảng cáo ra nước ngoài

Rượu bia chuyển hết quảng cáo ra nước ngoài

Kê khai Danh mục miễn thuế theo mẫu nào?

Kê khai Danh mục miễn thuế theo mẫu nào?

Huyện Mỹ Đức: Giám sát, kiểm tra để khắc phục việc chậm ban hành văn bản

Huyện Mỹ Đức: Giám sát, kiểm tra để khắc phục việc chậm ban hành văn bản

Giám sát việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản tại Đan Phượng

Giám sát việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản tại Đan Phượng

Đôn đốc thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản

Đôn đốc thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản

Khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ đọng văn bản hướng dẫn

Khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ đọng văn bản hướng dẫn

Bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản luật

Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39?

Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39?

Xây dựng lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Xây dựng lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Khi nào một Chỉ thị hết hiệu lực?

Khi nào một Chỉ thị hết hiệu lực?

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật không thể trái luật

Mô hình Tủ sách pháp luật điện tử: Tạo kho tài liệu pháp luật để sử dụng chung

Mô hình Tủ sách pháp luật điện tử: Tạo kho tài liệu pháp luật để sử dụng chung

Bộ trưởng Lê Thành Long: 'Hoạt động của Cục Kiểm tra VBQPPL đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật'

Bộ trưởng Lê Thành Long: 'Hoạt động của Cục Kiểm tra VBQPPL đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật'

Vĩnh Phúc cần tăng cường thanh, kiểm tra các nghề tư pháp

Vĩnh Phúc cần tăng cường thanh, kiểm tra các nghề tư pháp

Tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luật

Tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luật

Kỷ luật ban giám hiệu cắt xén tiền ăn của trẻ

Kỷ luật ban giám hiệu cắt xén tiền ăn của trẻ

Kỷ luật ban giám hiệu trường mầm non cắt xén tiền ăn của trẻ

Kỷ luật ban giám hiệu trường mầm non cắt xén tiền ăn của trẻ

Thông cáo báo chí Kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phối hợp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Phối hợp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam

​6 tháng, phát hiện 205 văn bản trái luật

​6 tháng, phát hiện 205 văn bản trái luật

Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn

Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: Ngày càng bảo đảm tiến độ và chất lượng

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: Ngày càng bảo đảm tiến độ và chất lượng

Chất lượng các dự án luật được bảo đảm

Chất lượng các dự án luật được bảo đảm

Tuyên truyền dự án luật phải thực chất, hiệu quả, tạo đồng thuận

Tuyên truyền dự án luật phải thực chất, hiệu quả, tạo đồng thuận

Người đứng đầu bộ, ngành phải chịu trách nhiệm về xây dựng pháp luật

Người đứng đầu bộ, ngành phải chịu trách nhiệm về xây dựng pháp luật

Khắc phục hạn chế trong việc xây dựng luật, pháp lệnh

Khắc phục hạn chế trong việc xây dựng luật, pháp lệnh