4 thông tin mới về lương hưu trong năm 2021

4 thông tin mới về lương hưu trong năm 2021

Theo BHXH Việt Nam, trong năm 2021, có một số quy định mới ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 3,2 triệu người...
Người trên 60 tuổi có được đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu?

Người trên 60 tuổi có được đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu?

Cách tính thời gian khi tham gia BHXH không liên tục?

Cách tính thời gian khi tham gia BHXH không liên tục?

Không được hưởng trợ cấp thai sản

Không được hưởng trợ cấp thai sản

Đề xuất giáo viên mầm non, thể dục vào nhóm nghề nặng nhọc là hợp lý?

Đề xuất giáo viên mầm non, thể dục vào nhóm nghề nặng nhọc là hợp lý?

Giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm?

Giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm?

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, thể chất được về hưu sớm

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, thể chất được về hưu sớm

Đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm

Đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm

Mức hưởng chế độ thai sản ra sao?

Mức hưởng chế độ thai sản ra sao?

Nghỉ dưỡng sức sau sinh phải có xác nhận của bệnh viện?

Nghỉ dưỡng sức sau sinh phải có xác nhận của bệnh viện?

4 trường hợp được nhận BHXH một lần ngay, không phải đợi 1 năm

4 trường hợp được nhận BHXH một lần ngay, không phải đợi 1 năm

Quy định về quyền lợi hưởng chế độ thai sản

Nghỉ hưu muộn, lương hưu có tăng?

Nghỉ hưu muộn, lương hưu có tăng?

Đối tượng nào được về hưu trước tuổi?

Đối tượng nào được về hưu trước tuổi?

Các mức tham gia BHXH tự nguyện

Các mức tham gia BHXH tự nguyện

Những khoản thu nhập đóng, không đóng BHXH năm 2021

Những khoản thu nhập đóng, không đóng BHXH năm 2021

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu mới nhất

Cách tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu mới nhất

Đóng BHXH 20 năm, được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Đóng BHXH 20 năm, được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Những khoản thu nhập phải đóng BHXH

Những khoản thu nhập phải đóng BHXH

Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp

Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp

Điều kiện, chế độ hưởng BHXH, lương khi nghỉ ốm đau

Điều kiện, chế độ hưởng BHXH, lương khi nghỉ ốm đau

Khiếu nại ở đâu?

Khiếu nại ở đâu?

Vợ không đóng BHXH, chồng có được nhận trợ cấp sinh con?

Vợ không đóng BHXH, chồng có được nhận trợ cấp sinh con?

Vợ không đóng BHXH, chồng có được nhận trợ cấp sinh con?

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2021

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2021

Đóng BHXH 20 năm, được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Đóng BHXH 20 năm, được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Bốn chính sách người lao động được hưởng khi tinh giản biên chế dẫn đến mất việc làm

Bốn chính sách người lao động được hưởng khi tinh giản biên chế dẫn đến mất việc làm

Cách tính lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

Cách tính lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

Điều kiện, thủ tục hưởng chế độ khi con ốm

Điều kiện, thủ tục hưởng chế độ khi con ốm

Trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm

Trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm

Điều kiện được nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi

Điều kiện được nghỉ hưu ngay không cần đợi tuổi

Tăng tuổi nghỉ hưu và thay đổi mức hưởng lương hưu từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu và thay đổi mức hưởng lương hưu từ năm 2021

Những trường hợp không bắt buộc tham gia BHXH 2021

Những trường hợp không bắt buộc tham gia BHXH 2021

Những thay đổi về tuổi hưu, lương hưu năm 2021

Những thay đổi về tuổi hưu, lương hưu năm 2021

Không tăng lương cơ sở, người tham gia BHXH có bị thiệt thòi?

Không tăng lương cơ sở, người tham gia BHXH có bị thiệt thòi?

Cách tính lương hưu hàng tháng thay đổi ra sao từ 1-1-2021?

Cách tính lương hưu hàng tháng thay đổi ra sao từ 1-1-2021?

Từ 2021, đóng đủ 20 năm BHXH thì lương hưu được bao nhiêu/tháng?

Từ 2021, đóng đủ 20 năm BHXH thì lương hưu được bao nhiêu/tháng?

Những khoản tiền được nhận khi nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

Những khoản tiền được nhận khi nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

6 trường hợp về hưu sớm vẫn có thể nhận lương hưu tối đa năm 2021

6 trường hợp về hưu sớm vẫn có thể nhận lương hưu tối đa năm 2021

6 trường hợp được về hưu trước tuổi, hưởng nguyên lương

6 trường hợp được về hưu trước tuổi, hưởng nguyên lương

Từ năm 2021, đóng BHXH bao nhiêu năm được hưởng lương hưu tối đa?

Từ năm 2021, đóng BHXH bao nhiêu năm được hưởng lương hưu tối đa?

Đóng đủ 20 năm BHXH, nghỉ hưu nhận lương bao nhiêu?

Đóng đủ 20 năm BHXH, nghỉ hưu nhận lương bao nhiêu?

Nghỉ việc bao lâu thì được lấy tiền BHXH 1 lần?

Nghỉ việc bao lâu thì được lấy tiền BHXH 1 lần?

Đóng đủ 20 năm BHXH thì lương hưu được bao nhiêu/tháng?

Đóng đủ 20 năm BHXH thì lương hưu được bao nhiêu/tháng?

Điều kiện, mức hưởng chế độ ốm đau năm 2021 người lao động cần biết

Điều kiện, mức hưởng chế độ ốm đau năm 2021 người lao động cần biết