Triển khai dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án Đường...
Làm rõ hơn các trường hợp phải chấm dứt hợp đồng tại các dự án PPP

Làm rõ hơn các trường hợp phải chấm dứt hợp đồng tại các dự án PPP

Nhật Bản hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam

Nhật Bản hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang xem xét chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang xem xét chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam

Thủ tướng: Việt Nam luôn đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng: Việt Nam luôn đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng: Thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng

Thủ tướng: Thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản

Chính phủ Việt Nam đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản

'Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư tham vọng'

'Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư tham vọng'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản

Thủ tướng: Thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng

Thủ tướng: Thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng

Điểm nhấn pháp lý mới về đầu tư, kinh doanh

Điểm nhấn pháp lý mới về đầu tư, kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nỗ lực sớm đưa các luật mới đi vào cuộc sống

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nỗ lực sớm đưa các luật mới đi vào cuộc sống

Dự án PPP cao tốc Bắc - Nam chỉ tuyển nhà đầu tư trong nước

Dự án PPP cao tốc Bắc - Nam chỉ tuyển nhà đầu tư trong nước

Đề nghị bổ sung kiểm toán toàn diện dự án PPP

Đề nghị bổ sung kiểm toán toàn diện dự án PPP

Bên lề Quốc hội: Tăng thêm nguồn lực để phục hồi và phát triển

Bên lề Quốc hội: Tăng thêm nguồn lực để phục hồi và phát triển

Bên lề Quốc hội: Luật PPP phải đảm bảo bình đẳng và thực chất

Bên lề Quốc hội: Luật PPP phải đảm bảo bình đẳng và thực chất

Dự thảo Luật PPP, thiết kế nhiều phương án để Quốc hội lựa chọn

Dự thảo Luật PPP, thiết kế nhiều phương án để Quốc hội lựa chọn

KHUYẾN KHÍCH NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI THAM GIA DỰ ÁN PPP

KHUYẾN KHÍCH NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI THAM GIA DỰ ÁN PPP

Cần cân bằng trách nhiệm của các chủ thể tại các dự án PPP

Cần cân bằng trách nhiệm của các chủ thể tại các dự án PPP

Dự thảo Luật Đầu tư PPP: Mở rộng hay thu hẹp lĩnh vực đầu tư?

Dự thảo Luật Đầu tư PPP: Mở rộng hay thu hẹp lĩnh vực đầu tư?

Nên cho tư nhân đầu tư hệ thống truyền tải điện

Nên cho tư nhân đầu tư hệ thống truyền tải điện

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư: Bên cho vay dự án PPP không có quyền 'quá lớn'

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư: Bên cho vay dự án PPP không có quyền 'quá lớn'

Kiểm toán dự án PPP để tránh xung đột

Kiểm toán dự án PPP để tránh xung đột

Thúc đẩy đầu tư công: Cứu cánh tăng trưởng kinh tế

Thúc đẩy đầu tư công: Cứu cánh tăng trưởng kinh tế

Gỡ nút thắt trong PPP nhìn từ những công trình giao thông quan trọng

Gỡ nút thắt trong PPP nhìn từ những công trình giao thông quan trọng

Tạo cơ chế thông thoáng, sòng phẳng để thu hút đầu tư tư nhân

Tạo cơ chế thông thoáng, sòng phẳng để thu hút đầu tư tư nhân

Xây dựng Luật PPP chặt chẽ, đồng bộ với hệ thống pháp luật

Xây dựng Luật PPP chặt chẽ, đồng bộ với hệ thống pháp luật

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Tìm hướng mở trong đấu thầu dự án PPP

Tìm hướng mở trong đấu thầu dự án PPP

Tìm hướng mở trong đấu thầu dự án PPP

Tìm hướng mở trong đấu thầu dự án PPP

Kiểm toán sẽ đảm bảo minh bạch các dự án PPP

Kiểm toán sẽ đảm bảo minh bạch các dự án PPP

Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?

Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?

Ông Vũ Tiến Lộc: 'Cơ quan nhà nước đang thiếu tôn trọng hợp đồng PPP'

Ông Vũ Tiến Lộc: 'Cơ quan nhà nước đang thiếu tôn trọng hợp đồng PPP'

Dự án PPP: Nhà nước phải chia sẻ rủi ro, thiệt thòi với doanh nghiệp

Dự án PPP: Nhà nước phải chia sẻ rủi ro, thiệt thòi với doanh nghiệp

Thúc đẩy đầu tư giao thông theo phương thức đối tác công tư

Thúc đẩy đầu tư giao thông theo phương thức đối tác công tư

Luật Đầu tư PPP hướng đến chặn 'mánh khóe' kế toán của nhà đầu tư

Luật Đầu tư PPP hướng đến chặn 'mánh khóe' kế toán của nhà đầu tư

Thường vụ Quốc hội thống nhất sớm trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư PPP

Thường vụ Quốc hội thống nhất sớm trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư PPP

Ðánh giá tác động và cân nhắc kỹ nội dung Luật đầu tư PPP

Thường vụ Quốc hội thống nhất sớm trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư PPP

Thường vụ Quốc hội thống nhất sớm trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư PPP

Sẽ có một số lĩnh vực không được đầu tư theo phương thức PPP

Sẽ có một số lĩnh vực không được đầu tư theo phương thức PPP