Đầu tư công: Chưa giải ngân hết sẽ 'tự trừ và chịu thiệt'

Đầu tư công: Chưa giải ngân hết sẽ 'tự trừ và chịu thiệt'

'Nếu bộ, ngành, địa phương không giải ngân hết vốn được giao trong năm sẽ bị trừ vào kế hoạch đầu tư công...
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Hà Nội phê duyệt chủ trương làm 6 dự án đầu tư công quan trọng

Hà Nội phê duyệt chủ trương làm 6 dự án đầu tư công quan trọng

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tăng cường phối hợp để tháo gỡ vướng mắc các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tăng cường phối hợp để tháo gỡ vướng mắc các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thiếu vốn, TP.HCM phải xin lùi dự án để cân đối ngân sách

Thiếu vốn, TP.HCM phải xin lùi dự án để cân đối ngân sách

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch: Vì sao không kỷ luật, xử lý được ai?

Giải ngân vốn đầu tư công ì ạch: Vì sao không kỷ luật, xử lý được ai?

Công trình trọng điểm tại TP HCM chậm hoàn thành vì... khởi công rồi để đó

Công trình trọng điểm tại TP HCM chậm hoàn thành vì... khởi công rồi để đó

Cách nào giải tắc đầu tư công: Khó tiêu hết 700 nghìn tỷ trong năm nay

Cách nào giải tắc đầu tư công: Khó tiêu hết 700 nghìn tỷ trong năm nay

Xác định rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn

Xác định rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn

Phải làm thật

Phải làm thật

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Cần đầu tư xây thêm trường, lớp

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Cần đầu tư xây thêm trường, lớp

Không thể giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công mới

Không thể giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công mới

'Lò lúc nào cũng nóng' nên không dám quyết, không dám làm, sợ chịu trách nhiệm!

'Lò lúc nào cũng nóng' nên không dám quyết, không dám làm, sợ chịu trách nhiệm!

ADB: Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng vững vàng

ADB: Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng vững vàng

ADB: Nhu cầu nội địa sẽ thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam

ADB: Nhu cầu nội địa sẽ thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam