Cấp nào quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Cấp nào quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Đầu tư công 2019, cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình,...
Dự án nào phải thực hiện theo Luật Đầu tư công 2019?

Dự án nào phải thực hiện theo Luật Đầu tư công 2019?

Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi hơn cho giải ngân vốn

Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi hơn cho giải ngân vốn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Công khai minh bạch trong quản lý đầu tư công

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Công khai minh bạch trong quản lý đầu tư công

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát 'lỗ hổng' để khắc phục việc doanh nghiệp FDI có hành vi chuyển giá

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát 'lỗ hổng' để khắc phục việc doanh nghiệp FDI có hành vi chuyển giá

Đề nghị Quốc hội giám sát thực hiện lời hứa của các 'tư lệnh' ngành

Đề nghị Quốc hội giám sát thực hiện lời hứa của các 'tư lệnh' ngành

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nguy cơ khê đọng kiến nghị kiểm toán

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nguy cơ khê đọng kiến nghị kiểm toán

Rà soát quy định pháp luật với dự án Bến xe huyện Krông Nô

Rà soát quy định pháp luật với dự án Bến xe huyện Krông Nô

'Cố tình làm rộng kẽ hở pháp luật để sai phạm ở Thủ Thiêm lách qua'

'Cố tình làm rộng kẽ hở pháp luật để sai phạm ở Thủ Thiêm lách qua'

Luật Đầu tư công 2014: 'Vướng' trong lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Luật Đầu tư công 2014: 'Vướng' trong lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư