Cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam, nối liền Quảng Ninh với Trung Quốc chính thức được thông quan

Cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam, nối liền Quảng Ninh với Trung Quốc chính thức được thông quan

Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II

Thông quan cầu Bắc Luân II nối sang Trung Quốc

Thông quan cầu Bắc Luân II nối sang Trung Quốc

Thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, Trung Quốc

Thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, Trung Quốc

Quảng Ninh: Thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh: Thông quan cầu Bắc Luân II

Thông quan cầu vòm lớn nhất Việt Nam, nối Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc)

Thông quan cầu vòm lớn nhất Việt Nam, nối Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc)

Thông quan cây cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam nối liền với Trung Quốc

Thông quan cây cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam nối liền với Trung Quốc

Chính thức thông quan cầu Bắc Luân II nối Quảng Ninh với Đông Hưng (Trung Quốc)

Chính thức thông quan cầu Bắc Luân II nối Quảng Ninh với Đông Hưng (Trung Quốc)

Thông quan cầu dạng vòm lớn nhất VN, nối Quảng Ninh với Trung Quốc

Thông quan cầu dạng vòm lớn nhất VN, nối Quảng Ninh với Trung Quốc

Quảng Ninh tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II