Điều chỉnh thời gian hoạt động của phà Cát Lái

Kể từ ngày 7-4, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoạt động của phà Cát Lái. Theo...