Người đầu tiên độc hành xuyên Nam Cực

Người đầu tiên độc hành xuyên Nam Cực

Nhà thám hiểm Mỹ Colin O'Brady vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới hoàn thành một chuyến độc hành...