Doanh nghiệp du lịch còn nhiều câu hỏi về dịch Corona

Doanh nghiệp du lịch còn nhiều câu hỏi về dịch Corona

Tránh sự lo lắng thái quá, cứ ra đường mà không dám thở mạnh, sợ virus lơ lửng không biết bị nhiễm hay không…