Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam được cấp đổi giấy phép thành lập

Công ty Tài chính TNHH MTV LOTTE Việt Nam được cấp đổi giấy phép thành lập

Ngày 19/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH...
Nhiều vấn đề đặt ra trong huy động vốn và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp

Nhiều vấn đề đặt ra trong huy động vốn và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp

Chạy vì cộng đồng: Lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và sự sẻ chia

Chạy vì cộng đồng: Lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và sự sẻ chia

Cho vay tiêu dùng, ranh giới tư duy 'quản' và 'siết' (Bài 2): Công ty tài chính trước áp lực thắt chặt điều kiện giải ngân

Tập đoàn LOTTE 'tiến quân' vào lĩnh vực tài chính ở Việt Nam

Tập đoàn LOTTE 'tiến quân' vào lĩnh vực tài chính ở Việt Nam

Ngày 19/12/18l Sự kiện&Con số: Lotte đầu tư vào cho vay tiêu dùng ở Việt Nam

Ngày 19/12/18l Sự kiện&Con số: Lotte đầu tư vào cho vay tiêu dùng ở Việt Nam

Lotte chính thức tham gia mảng cho vay tiêu dùng ở Việt Nam

Lotte Finance chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam