Thương mại thế giới đối mặt nguy cơ 'ngày tận thế'

Thương mại thế giới đối mặt nguy cơ 'ngày tận thế'

Trung Quốc muốn ông Donald Trump tái đắc cử vì ông 'dễ đoán đọc'

Trung Quốc muốn ông Donald Trump tái đắc cử vì ông 'dễ đoán đọc'

Trung Quốc ủng hộ ông Trump là Tổng thống

Trung Quốc ủng hộ ông Trump là Tổng thống

Trung Quốc muốn Tổng thống Trump tái đắc cử năm 2020?

Trung Quốc muốn Tổng thống Trump tái đắc cử năm 2020?

Trung Quốc muốn ông Trump tái đắc cử

Trung Quốc muốn ông Trump tái đắc cử

Chuyên gia TQ lý giải vì sao Bắc Kinh 'thèm muốn' ông Trump làm Tổng thống

Chuyên gia TQ lý giải vì sao Bắc Kinh 'thèm muốn' ông Trump làm Tổng thống

Cựu quan chức Trung Quốc: Bắc Kinh mong ông Trump tái đắc cử

Cựu quan chức Trung Quốc: Bắc Kinh mong ông Trump tái đắc cử

Hé lộ lý do Trung Quốc muốn ông Trump tái đắc cử

Hé lộ lý do Trung Quốc muốn ông Trump tái đắc cử