Chuyện không có trong bài giảng

Chuyện không có trong bài giảng

Kon Plông là một huyện vùng sâu của tỉnh Kon Tum, xã Kon Pling, lại là một xã vùng sâu của huyện Kon Plông....